”Som en dålig jävla såpopera”

Förhandlingarna kring en försäljning stoppad

FOTBOLL

Förhandlingarna mellan Anschutz Entertainment Group (AEG) och Eric Fischbein samt partnern Richard Järås som ville köpa bolagets andel i Hammarby har brutit samman.

Hammarby står nu återigen på ruta ett och är nära konkurs.

– Det är som en dålig jävla såpopera, säger Hammarbys ordförande Henrik Wesslén.

Förre Hammarby-spelaren Eric Fischbein och affärspartnern Richard Järås ville köpa AEG:s andel av aktierna i Hammarby fotboll och rädda klubben från konkurs. Men i dag avbröts alla förhandlingar.

”De skickade bara en rad”

– Vi fick beskedet från AEG i dag. En rad bara där det står att de har avbrutits, säger Hammarbys ordförande Henrik Wesslén.

Eric Fischbein, som var en av dem som förhandlade med AEG, vill inte kommentera den misslyckade affären.

– Det kommer en skrivelse. Allt kommer stå där, säger Fischbein.

Klubben har inte fått någon utförlig förklaring varför affären kollapsade. I stället är nu Hammarby tillbaka på ruta ett och fortsätter jobbet med en nyemission, som var originalplanen.

”Vi som får lida”

– Men det är fortfarande i händerna på AEG. De måste acceptera en bolagsändring för att det ska kunna gå. De har ett väldigt tungt ansvar på sina axlar.

Hammarby står alltså åter på en position där de är helt beroende av vad AEG beslutar sig för att göra.

– Vi hade ingenting med de brutna förhandlingarna att göra men det är vi som får lida för det. Jag är ändå glad att vi fortsatte jobba med alternativa lösningar och nyemissionsspåret. Men nu måste AEG svara om de accepterar eller inte. Det är som en dålig jävla såpopera det här, säger Wesslén.