”Tycker att han ska göra rätt för sig”

FOTBOLL

Martin Klette vill inte bli intervjuad utan svarar på kritiken via fax.

Här är Sportbladets frågor och Klettes svar.

Martin Klette.

Varför ska du ha pengar av Oskar Rönningberg?

– Han har inte betalat mer än knappt hälften av den faktura om 19 500 kronor exklusive moms som jag har fakturerat honom för. Fakturan avser advokatarbete för faktiskt nedlagd tid under de år jag hade uppdraget att företräda honom. Fakturan förföll till betalning för lång tid sedan.

Var det avtal ni hade att betrakta som giltigt?

– Juridiskt ja men jag har aldrig försökt hindra Oskar från att avsluta vårt samarbete eller vidtagit några juridiska åtgärder för att ­driva denna fråga. Oavsett vad Oskar gör för egen bedömning har jag ju haft hans uppdrag att företräda honom under den tid jag har fakturerat för.

Har han redan betalat dig mer än du hade rätt till?

– Nej, han har enbart betalat knappt hälften av de 19 500 kr exklusive moms vi har rätt till trots att han både har fått vår lägsta taxa och att vi har efterskänkt ­delar av arbetet och inte alls debiterat för våra kostnader för arbetets utförande.

Har du använt ”maffia­metoder” mot honom?

– Jag reagerar till en början mot ditt ordval. Som jag har sagt har jag aldrig försökt hindra Oskar att avsluta samarbetet. Sedan handlar inte fakturan om vårt avtal utan om jag skall ha rätt till betalning för utfört arbete.

Är din process mot Oskar en vendetta för att Oskar var en av de första spelare som lämnade dig?

– Nej. Jag tycker däremot att han skall göra rätt för sig och betala mig för mitt arbete. Det kan väl inte vara rätt att jag skall arbeta helt gratis?