Rättegång mitt i säsongen – Selakovic lugn: ”Är långt fram”

FOTBOLL

Blåvitt-härvan kommer troligen att tas upp i hovrätten mitt i den allsvenska säsongen i augusti.

Men det kommer inte att inkräkta på Stefan Selakovics fotboll.

– Om det blir ett datum nära match ska jag ta upp den möjligheten att Stefan inte behöver närvara. Det gick i tingsrätten och jag hoppas att det fungerar i hovrätten också, säger Selakovics advokat Jonas Nilsson.

Selakovic.

Hovrätten har fortfarande inte skickat ut en kallelse till berörda parter i IFK-härvan (Mats Persson, förra klubbdirektören, Jan Nilsson, föra kassören och Selakovic). De preliminära datum som det pekar på är 18–21 samt 25–28 augusti.

IFK:s spelare Stefan Selakovic frikändes i tingsrätten, men Ekobrottsmyndigheten överklagade delvis domen.

Åklagarna yrkar att Selakovic ska dömas till villkorlig dom med samhällstjänst.

– Det stod mer på spel förra gången, så det är annorlunda. Men det är så långt fram i tiden att jag inte tänkt på det, säger Stefan Selakovic själv.