Kim Christensen frias

I dag föll disciplinnämndens dom – dansken slipper straff för sin omtalade stolpkupp

Foto: CANAL PLUS
FOTBOLL

Kim Christensen kom undan med sin stolpkupp.

Nyss kom nämligen domen från Fotbollsförbundets disciplinnämnd:

Dansken frias.

– Jag var övertygad om det hela tiden, säger IFK Göteborgs sportchef Håkan Mild till Sportbladet.

Det var i matchen mellan Örebro och IFK Göteborg för en dryg vecka sedan som Kim Christensen tryckte ihop stolparna så att målet blev mindre.

Incidenten fångades av tv och blev direkt uppmärksammat på många håll, speciellt med tanke på att Christensen tryckte in stolparna en bra bit och dessutom medgav att han gjort så vid ett flertal tillfällen.

”Känns jätteskönt”

Dansken anmäldes senare till Svenska Fotbollsförbundets Disciplinnämnd – och i dag föll domen.

IFK Göteborgs målvakt frias.

– Domaren upptäckte inte förseelsen och gällande praxis hade inneburit gult kort och ej rött kort för spelaren. Därmed finns inget utrymme för Disciplinnämnden att utdöma någon påföljd i efterhand, säger disciplinnämndens vice ordförande, Staffan Anderberg, i en kommentar.

Håkan Mild är nöjd, men inte överraskad.

– Det känns självklart jätteskönt, men jag trodde aldrig han skulle fällas. Det finns inget i reglerna som kan fälla honom för det här, säger blåvitts sportchef.

Hammarby får dock vänta på domen efter läktarskandalen, då fans tände bengaliska eldar, i hemmamötet mot Gais 23 september.

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämn bordlade ärendet vid mötet i går kväll. Beslut kommer att fattas vid sammanträdet den 6 oktober.

FAKTA

Utdrag ur domen

Av utredningen framgår att Kim Christensen agerat öppet. Visserligen kan domarna ha haft sin uppmärksamhet riktad på annat håll men Disciplinnämnden anser detta inte utgör tillräckliga skäl för att anse att ett vilseledande kan anses styrkt.

Mot bakgrund härav och då inte i övrigt framkommit förhållanden som skulle vara i strid mot RF:s stadgar anser Disciplinnämnden att Kim Christensen inte kan bestraffas under dessa regler.

Frågan är då om Kim Christensens uppträdande kan bestraffas enligt SvFF:s tävlingsregler.

I föreliggande fall har domarna inte uppmärksammat händelsen. Nästa fråga för Disciplinnämnden är därför att ta ställning till vilken bestraffning ifrågavarande händelse skulle föranlett om domarna upptäckt handlandet i fråga.

Av gällande domarpraxis framgår att ett handlande liknande det nu aktuella regelmässigt föranleder en varning d.v.s. inte grov utvisning på grund av olämpligt uppträdande. Med anledning härav och då en ytterligare bestraffning av Disciplinnämnden endast kan komma i fråga vid grov förseelse under match (SvFF:s tävlingsbestämmelser 3 kap. 1§ 1:2) är Disciplinnämnden med hänsyn härtill samt med beaktande av den grundläggande rättssäkerhetsgarantin, att en påföljd för en förseelse ska vara förutsägbar, förhindrad att utdöma någon påföljd.

Anmälan ska således lämnas utan bifall.

Källa: SvFF

ARTIKELN HANDLAR OM