Kalmar kan tvingas betala Bapupas lön – när han muckar

Klubben vill bryta kontraktet med våldtäktsdömde stjärnan: "Detta är ett unikt fall”

Foto: Tord Westlund
Här, i Gävlefängelset, sitter Yannick Bapupa inlåst.
FOTBOLL

GÄVLE. Fotbollsstjärnan Yannick Bapupa, 28, fick sitt tvåårsstraff för våldtäkt fastslaget av Högsta domstolen (HD) .

Kalmar vill nu bryta treårskontraktet.

Men utan uppgörelse med Bapupa kan de tvingas ta tillbaka honom när han muckar från fängelset i juni 2011.

Bapupa har, enligt uppgifter till Sportböadet, ett kontrakt som är värt drygt 50 000 kronor i månaden fram till november 2012.

Tar inte Kalmar tillbaka spelaren i laget när han kommer ut från fängelset kan de ändå tvingas ha kvar Bapupa på lönelistan.

Den sign-on bonus på 1.3 miljoner kronor som Bapupa fick när han skrev på anses redan förlorad.

– De som upprättar fotbollskontrakt räknar knappast med att någon ska hamna i fängelse. Därför finns heller inte brott med som en klausul i fotbollsförbundets standardkontrakt som oftast används, säger en jurist i Stockholm som Sportbladet talat med.

Får ingen lön i fängelset

Om Kalmar FF och Bapupa inte kan nå en uppgörelse tvingas klubben sannolikt att vänta ut honom, enligt juristen

De behöver dock inte betala månadslön under tiden han inte är tillgänglig för träning och spel.

Svenska fotbollsförbundets chefsjurist Krister Malmsten vill inte kommentera fallet för ingående.

– Nej, det kan ju hamna hos oss i fotbollens skiljenämnd. Däremot kan jag säga att jag aldrig under mina 20 år som jurist inom idrotten varit med om ett liknande fall. Så detta är unikt, säger Malmsten.

Kalmar FF skickade för en vecka sedan ett brev till Bapupa – som sitter på Gävlefängelset – att de ämnar säga upp kontraktet om domen vann laga kraft. Något som nu skett med HD:s utslag.

– Med brevet till Bapupa har vi inlett en arbetsrättslig process och vi tar hjälp av expertis på arbetsrätt, säger Kalmar FF:s ordförande Johnny Petersson.

Fick 1,3 miljoner i sign-on

Kontraktet med Kalmar är på tre år och gäller från november 2009.

Enligt uppgifter till Sportbladet fick Bapupa en sign-on-bonus på 1.3 miljoner kronor. Månadslönen på drygt 50 000 kronor har sedan betalats ut till Bapupa. Dock inte för den tid han suttit inlåst.

– Jag vill inte kommentera vad som står i kontraktet och vad vi betalat ut. Men vi vill värna om föreningens ekonomi och givetvis se till att det arbetsrättsliga sköts så korrekt som möjligt.

Ni kan tydligen tvingas ta tillbaka honom efter fängelsetiden om ni inte når en uppgörelse dessförinnan?

– Det finns många förvecklingar och ingen absolut sanning när det gäller arbetsrätt så jag vill inte spekulera i hur detta slutar, säger Petersson.

Krister Malmsten tycker att det är bra att Kalmar hanterar frågan seriöst ur ett arbetsrättsligt perspektiv.

– Vad jag sett i media så tar de det ansvaret. Det finns givetvis vissa aspekter med idrottens särart som gör att det kan bli vissa avvikelser från det traditionellt arbetsrättsliga, säger Malmsten.

Fri nästa sommar

Yannick Bapupa dömdes av hovrätten till två års fängelse för våldtäkt på en sovande 18-årig kvinna vid en efterfest i Gävle i november 2009. Bapupa överklagade till HD som inte beviljade prövningstillstånd.

Därmed står hovrättsdomen fast.

Med häktningsdagarna borträknade, och två tredjedelar av den tid han måste sitta av, är han fri i juni 2011.

Trots upprepade försök har vi inte lyckats nå Bapupas agent för en kommentar.