”De har inte kört med öppna kort”

Tyresös målvakt: ”Spelar för laget – inte klubben”

FOTBOLL

De senaste dagarna har varit turbulenta för Tyresö, vars lag faller ihop som ett korthus.

Nu uttrycker målvakten Carola Söberg, 31, sin besvikelse mot klubben.

– Vi spelar för spelarna, ledarna runt laget och alla de fans som tror på oss. Sen har jag ingen känsla för klubben överhuvudtaget, säger hon till Värmlands Folkblad.

Tyresös framtid är oviss.

I måndags blev det klart att Veronica Boquete följer amerikanskorna Christen Press, Meghan Klingenberg och Whitney Engens exempel och lämnar Tyresö efter Champions League.

Dagen efter kom nästa tunga besked för den hårt ansatta Stockholmsklubben – även Marta, Caroline Seger och Carola Söberg lämnar Stockholmsklubben.

”Vill att folk ska vara ärliga”

Den sistnämnda berättar för VF att hon känner sig förd bakom ljuset. Söberg, som spelat i Tyresö i över tre år, skrev i november, strax innan den ekonomiska härvan uppdagades, på ett nytt halvårskontrakt med klubben.

– Nog för att ekonomin inte alltid varit den bästa så kunde man aldrig föreställa sig att det var så här illa. Och de har inte lämnat några besked. Vi har fått läsa allt i tidningarna som alla andra. Man vill att folk ska vara ärliga, men de har inte riktigt kört med öppna kort, säger hon till VF.

”Väldigt turbulenta”

Söbergs kontrakt löper ut den 7 juli. Fram tills dess tänker hon spela för laget – inte klubben.

– Definitivt. Det är vi mot resten.

Värmlands Folkblad: Hur skulle du beskriva de senaste månaderna?

– Väldigt turbulenta, såklart. Inte alls kul faktiskt.

FAKTA

Beslutet från Tingsrätten

"Av de vid sammanträdet närvarande borgenärerna har Svenska Handelsbanken AB, serveOffice AB och Svenska Fotbollförbundet medgett en fortsättning av företagsrekonstruktionen i syfte att uppnå ett minst 25-procentigt ackord enligt 3 kap. 2 § första stycket lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. Dessa borgenärer, jämte övrig närvarande borgenär staten genom Skatteverket, har inte haft någon erinran mot ett ackord innebärande att Tyresö Fotboll AB erlägger full betalning för sina skulder men ges ett moratorium om minst två år och högst tre år (se tredje stycket i a. lagrum).

Eftersom Skatteverkets fordringar hos Tyresö Fotboll AB överstiger två tredjedelar av de sammantagna fordringarna som kan antas vara röstberättigade vid en omröstning med anledning av ett ackordsförslag som inte ger fullt betalt för fordringarna, saknas det med hänsyn till Skatteverkets inställning förutsättningar för ett ackordsförslag enligt 3 kap. 2 § lagen om företagsrekonstruktion (se 3 kap. 4 § samma lag). När det däremot gäller möjligheten att genomföra ett ackord enligt tredje stycket samma lag- rum får det, mot bakgrund av vad som har förts fram av gäldenären, anses att det inte saknas skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen inte kan upp-nås.

Företagsrekonstruktionen ska följaktligen fortsätta.

Tingsrätten erinrar om att rätten den – med hänsyn till att den 6 juni 2014 är en helg- dag – den 5 juni 2014 kommer att besluta att företagsrekonstruktionen ska upphöra, om inte rätten på grund av Tyresö AB:s dessförinnan inkomna begäran förordnar att företagsrekonstruktionen ska pågå under ytterligare en tid."

  Här är Tyresös alla löner:

Spelarna:

Marta da Silva 168 000 kr/månaden

Veronica Boquete 165 550 kr/månaden

Caroline Seger 70 000 kr/månaden

Fabiana da Silva Simones 69 970 kr/månaden

Lisa Dahlkvist 39 000 kr/månaden

Rilany Aqular da Silva 37 170 kr/månaden

Tinja Riikka Korpela 33 000 kr/månaden

Thaisa Monero 32 687 kr/månaden

Christen Press 32 247 kr/månaden

Mayara de Fonseca Bordin 30 980 kr/månaden

Linda Sembrant 30 000 kr/månaden

Madelaine Edlund 30 000 kr/månaden

Line Rödddik Hansen 25 000 kr/månaden

Carola Söberg 23 000 kr/månaden

Whitney Engen 20 000 kr/månaden

Malin Diaz 15 000 kr/månaden

Megan Klingenberg 15 000 kr/månaden

Johanna Rytting Kaneryd 10 000 kr/månaden

Tränarna:

Tony Gustavsson 75 000 kr/månaden

Peter Olsson 15 000 kr/månaden