Handbollsdomarna förlorade tvisten

Tvingas att betala rättegångskostnaden

Foto: BILDBYRÅN
Mattias Jansson och Christian Sandblom till vänster.
SPORTBLADET

De sparkade handbollsdomarna Mattias Jansson och Christian Sandblom förlorade stämningsmålet mot Svenska handbollsförbundet.

– Vi är besvikna, säger domarnas advokat Johan Strömberg.

Jansson och Sandblom hade krävt skadestånd på 2,6 miljoner kronor för brott mot lagen om anställningsskydd och förlorad arbetsinkomst. Enligt tingsrättens dom ska de i stället betala förbundets rättegångskostnader på 190 274 kronor.

– Vi hade inte väntat oss något annat. Det skulle kunna få sådana absurda konsekvenser om personer som inte erhåller arvode från oss, utan jobbar på ett förtroendeuppdrag, också skulle betraktas som anställda, säger handbollsförbundets vd Christer Thelin.

Bröt mot bloggregler

Förra våren fick Mattias Jansson sparken som elitdomare med motiveringen att han hade brutit mot förbundets bloggregler. Samtidigt plockades även hans kollega Christian Sandblom bort.

Jansson hävdar att den egentliga orsaken till förbundets agerande är att han gått ut med sin sexuella läggning.

Domarna säger att de uppfattat sig som anställda av förbundet och därför har rätt till ersättning. Men det godkänner inte tingsrätten.

Advokat Johan Strömberg är kritisk.

”Inte relevant”

– Jag tycker att tingsrätten fäster för stor uppmärksamhet vid den personliga uppfattningen om vilket förhållande parterna tror sig ha till varandra i frågan om anställningen. Enligt min mening är det inte relevant.

– Domen väcker också frågor om hur idrottsdomare ska agera i framtiden, om de ska bilda egna bolag. Här sätter inte tingsrätten ned foten, säger Strömberg.

Mattias Jansson och Christian Sandblom har inte bestämt om de ska överklaga tingsrättens dom till Arbetsdomstolen (AD).

– Men mycket talar för det, säger Johan Strömberg.