Abrahamsson: Djurgården är ett lag i kaos – var idiotiskt gjort

Djurgården framstår allt mer som ett lag i kaos.

De två kommande matcherna blir helt avgörande för Barry Smiths framtid.

Och med vänner som Peter Holland behöver inte Smith några ovänner.

LÄS HANS ABRAHAMSSONS KRÖNIKA EFTER DJURGÅRDEN-LULEÅ.