Granskar: Så drivs din elitserieklubb

Av: Erik Karlsson, Tomas Ros, Ha Ab

Publicerad:
Uppdaterad:

■ ■ Sveriges elitserieklubbar omsätter tillsammans belopp i miljardklassen. Det betyder att de ideella föreningarna växer till allt större koncerner med allt fler aktiebolag. 

■ ■ Sportbladet har granskat alla elitserielagens organisationer och dess uppbyggnad i allt från restaurangbolag till arenaägande.

AIK

Moderföreningen: AIK Ishockeyförening.

Arenabolag: –.

Övriga bolag: AIK Ishockey AB.

AIK Ishockey AB: Ett idrotts-AB som till 89 procent ägs av AIK Ishockeyförening. Övriga 11 procent av aktieinnehavet är fördelat på cirka 720 aktieägare. Vid årsskiftet 2009/10 bildades AIK Ishockey AB. Via en emission tilläts privatpersoner köpa aktier i det nybildade bolaget och på det sättet tillkom 12-13 miljoner kronor.

Arena (Hovet): Ägs av Anschutz Entertainment Group (AEG) och AIK hyr arenan i samband med träningar och matcher. Klubben har ingen kontroll eller inkomster över försäljningen av exempelvis mat och dryck inne i arenan. Hyreskostnaderna baseras till viss del på hur många åskådare som kommer på matcherna.

Brynäs

Moderföreningen: Brynäs IF. Idrottsförening som går under RF:s stadgar.

Arenabolag: Brynäs Arena AB.

Övriga bolag: –.

Brynäs IF: Driver all sportslig verksamhet, som exempelvis a-lag, juniorlag och damlag. Hit går även alla biljettintäkter vid matcher. Medlemmarna tillsätter styrelsen som i sin tur tillsätter verkställande direktör (VD).

Arenan (Läkerol Arena): Ägs av Brynäs Arena AB, som sköter driften och kontrollerar all försäljning i arenan, exempelvis loger, kiosker, restauranger och pubar.

Brynäs Arena AB: Aktiebolag som till 100 procent ägs av Brynäs IF (Idrottsföreningen). Brynäs Arena AB äger Läkerol Arena och kontrollerar all försäljning i arenan, som exempelvis loger, kiosker, restauranger och pubar. Brynäs Arena AB hyr ut Läkerol Arena till Brynäs IF för matcher och träningar.

Frölunda

Moderföreningen: Frölunda HC, ideell förening under RF:s stadgar.

Arenabolag: -.

Övriga bolag: Frölunda HC utveckling AB, Frölunda Partners.

Arena (Scandinavium): Arenan drivs av kommunen, Frölunda hyr såväl arena som träningsanläggningen Campus.

Frölunda HC: Styr all idrott från ungdom till a-lag. Sportsliga intäkter samt reklamintäkter går rakt in i huvudföreningen. Föreningen är sedan majoritetsägare i två aktiebolag.

Frölunda HC utveckling AB: Driver nya verksamheter som European Trophy, Merchendise, Gym i Campus, Rehab klinik, pool o dyl i Campus. Föreningen äger 85 procent, övriga 15 procent ägs bland annat av Volvo, SKF, Wallenstam, Stena och JSM Kapital.

Frölunda Partners: Hockeyskolor på Öckerö. Frölunda äger 51%. Övriga ägare är Lundqvist Promotion, PJ Axelsson och Skärgården HC.

Frölunda är dessutom minioritetsägare i Scandinavium AB för att Frölunda skall vara med och utveckla den nya arenan samt äga del i Campus och Scandinavium.

Färjestad

Moderförening: Färjestad BK, ideell förening. Går under RF:s stadgar och ägs av föreningens 2000 medlemmar.

Arenabolag: Färjestad BK Fastighets AB, ägs av Färjestad BK.

Övriga bolag: Great Event of Karlstad AB. Akademin AB. Båda ägs av Färjestad BK.

Arena (Löfbergs Lila Arena): Ägs av föreningens fastighetsbolag till 100 procent. Klubben och kommunen samarbetar via ett avtal där kommunen ger ett driftsbidrag till arenabolaget. Kommunen har rätt att använda arenan till kommersiellt bruk vid tre tillfällen per säsong.

Färjestads BK Fastighets AB: Driver och utvecklar arenan. De sköter restauranger och all försäljning i arenan. Föreningen hyr tider via arenabolaget.

Great Event of Karlstad AB: Klassiskt eventbolag som har till uppgift att locka till sig konserter och andra evenemang till Karlstad i allmänhet och Löfbergs Lila Arena i synnerhet.

Akademin AB: Utvecklar organisationer, hyr ut föreläsare.

HV71

Moderföreningen: HV 71 IF. Idrottsförening under RF:s stadgar.

Arenabolag: HV 71 Fastighets AB.

Övriga bolag: HV 71 Elitishockey AB.

Arenan (Kinnarps Arena): Ägs och förvaltas av HV 71 Fastighets AB. Ansvarar för i princip all försäljning av exempelvis mat och dryck som sker i arenan. Idrottsföreningen betalar hyra till fastighetsbolaget för at utnyttja arenan i samband med träningar och matcher.

HV 71 IF: Moderföreningen som ansvarar för den sportsliga verksamheten. HV 71 IF äger i sin tur hundra procent av aktierna i två aktiebolag: HV 71 Fastighets AB, som äger arenan Kinnarps Arena och HV 71 Elitishockey AB.

HV 71 Fastighets AB: Ett fastighetsbolag som förvaltar Kinnarps Arena och ansvarar för i princip all försäljning av exempelvis mat och dryck som sker i arenan. Idrottsföreningen betalar hyra till fastighetsbolaget för att utnyttja arenan i samband med träningar och matcher.

HV 71 Elitishockey AB: Är i dagsläget ett vilande bolag som är ett alternativ att driva a-lagsverkamheten i om ett idrotts-AB skulle bli aktuellt.

Linköping

Moderföreningen: Linköpings Hockey Club, en ideell förening under RF:s stadgar.

Arenabolag: –.

Övriga bolag: Ispalatset i Linköping AB, LHC Event AB, LHC Ord & Bild AB, Linköping Health Care AB, Linköping Hockey Club AB.

Arenan (Cloetta Center): Ägs till 100 procent av kommunen. Linköpings Hockey Club hyr arenan av Kultur och Fritid via ett 15-årsavtal som gäller fram till 2019. Årets hyreskostnad för all isverksamhet är 16 miljoner kronor. LHC har alla intäkter av försäljningen i samband med klubbens matcher. Kommunala Arenabolaget i Linköping ansvarar för alla övriga evenemang.

Linköping Hockey Club: Här ligger alla kostnader för den sportsliga verksamheten och hit går alla inkomster för biljettförsäljning och centrala avtal med Hockeyligan.

Ispalatset i Linköping AB: Klubbens driftsbolag som ansvarar för driften vid Stångebro sportfält, som utöver Cloetta Center även innefattar Stångebro ishall, träningshallen, bandybanan och fotbollsplaner. Arenor som ägs av kommunen och som Ispalatset har vunnit en upphandling om att sköta driften.

LHC Event AB: Har två huvuduppgifter, marknadsföring och restaurangerna (mat och dryck) i arenan. Hit går en stor del av klubbens sponsorintäkter.

LHC Ord & Bild AB: En reklambyrå som gör olika produkter i reklamsyfte. En stor del av arbetet är för klubben, exempelvis matchmagasinet. Men bolaget gör även layout och hemsidor för externa kunder.

Linköping Health Care AB: Ett bolag som erbjuder sjukgymnastik och driver ett gym i Linköping, där vem som helst kan köpa årskort.

Alla Linköpings bolag ska vara nära förknippade med klubben och bortsett från gymmet ska klubben vara den största kunden.

Holdingbolag: Linköping Hockey Club AB. Är ett mer eller mindre vilande bolag utan verksamhet och inkomster. Men vill klubben någon gång i framtiden bolagisera a-lagsverksamheten kan den flyttas till LHC AB.

Luleå

Moderföreningen: Luleå Hockeyförening (idrottsförening som går under RF:s stadgar).

Arenabolag: Luleå Hockey Försäljnings AB.

Övriga bolag: Luleå Hockey Restaurang AB, Luleå Hockey Drift AB, Luleå Hockey Utveckling AB.

Arena (Coop Arena): Arenan ägs av kommunen, men Luleå Hockey Drift AB sköter driften. Vaktmästare, städpersonal och liknande är anställda av Drift AB. Luleå kommun betalar i sin tur ut ett driftsbidrag till klubben för att täcka delar av utgifterna.

Luleå Hockeyförening: Driver den sportsliga verksamheten och i moderföreningen ligger alla intäkter för exempelvis reklamavtal och biljettförsäljning. I sin tur äger Hockeyföreningen hundra procent av aktierna i fyra bolag:

Luleå Hockey Försäljnings AB: Driver det som är inne i arenan, som evenemang, loger och lounger, där Försäljnings AB ansvarar för försäljningen.

Luleå Hockey Restaurang AB: Ett bolag som ligger under Försäljnings AB och ansvarar för lunchrestaurangen och övriga restauranger i arenan. Vid stora evenemang begär Försäljnings AB in offert från Restaurang AB.

Luleå Hockey Drift AB: Driver Coop Arena, delvis med driftsbidrag från kommunen. Vaktmästare, städpersonal och liknande är anställda av Drift AB.

Luleå Hockey Utveckling AB: Ett nystartat bolag som ska hantera klubbens Europafrågor. Bland annat ligger inkomster och utgifter i European Trophy i Utveckling AB.

Modo

Moderföreningen: Modo Hockey (idrottsförening under RF:s stadgar).

Arenabolag: Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB (EAB).

Övriga bolag: Inget bolag, däremot Modo AIK särskilda pensionsstiftelse.

Arena (Fjällräven Center): Ägs och drivs till 100 procent av EAB som i sin tur ägs till 100 procent av Modo Hockey.

Modo Hockey: En ideell förening som driver hela den sportsliga verksamheten. Tar in alla intäkter från biljettförsäljning, reklam och sponsorer med mera. Äger EAB till 100 procent.

EAB: Äger och driver Fjällräven Center till 100 procent. Här är all arenapersonal som vaktmästare och restaurangpersonal anställda.

Modo AIK särskilda pensionsstiftelse: En stiftelse som inte är aktiv mer än för förvaltning av tidigare an-ställdas pensionspengar. Det görs nu inga nya avsättningar till stiftelsen.

Rögle

Moderföreningen: Rögle Bandyklubb (idrottsförening under RF:s stadgar).

Arenabolag: -.

Övriga bolag: Rögle Marknads AB Arena.

Lindab Arena: Sedan ombyggnation 2008 ägs arenan av externa investerare och Ängelholms kommun. Rögle betalar i sin tur hyra och disponerar arenan till 100 procent.

Rögle Bandyklubb: En ideell förening som förutom ishockey också innehåller konståkning. Här ligger all sportslig verksamhet och intäkter från det. Föreningen äger sedan 100 procent av aktierna i Rögle Marknads AB.

Rögle Marknads AB: Här drivs restaurangverksamheten och logeuthyrningen för Lindab Arena. Här kommer även intäkterna från event och mässor som klubben arrangerar i Lindab Arena.

Skellefteå

Moderföreningen: Skellefteå AIK Hockey, en förening under RF:s stadgar.

Arenabolag: –.

Övriga bolag: Rinkside Skellefteå AB, Träningshallen Förvaltning AB.

Skellefteå AIK Hockey: Här ligger alla kostnader och intäkter för elitserielaget. Även biljettintäkter går rakt in i huvudföreningen som i sin tur äger de två aktiebolagen till 100 procent.

Arenan (Skellefteå Kraft Arena): Ägs av kommunen, som även sköter driften. Skellefteå AIK hyr arenan rakt av för den verksamhet de bedriver. Årshyran ligger på runt fem miljoner kronor. Försäljningen i arenan tillfaller Skellefteå AIK; dels genom Rinkside AB, medan alla kioskförsäljning går direkt till föreningen.

Rinkside Skellefteå AB: Ett av moderföreningen helägt dotterbolag som driver loger, konferenser och restaurangverksamhet i Skellefteå Kraft Arena.

Träningshallen Förvaltning AB: klubben bygger just nu en ny träningshall och alla kostnader och intäkter kommer att ligga i det nystartade bolaget.

Timrå

Moderföreningen: Timrå Ishockeyklubb (idrottsförening under RF:s stadgar).

Arenabolag: Konferera AB.

Övriga bolag: -.

Arena (Eon Arena): Ägandet överläts från kommunen till klubben under början av 2000-talet. Arenan drivs av bolaget Konferera AB som dessutom driver restaurangverksamheten i arenan. Vid överlåtandet förband sig klubben att upplåta en viss procent av istiderna till allmänheten och andra föreningar så som den lokala konståkningsföreningen.

Timrå Ishockeyklubb: En ideell förening som driver den sportsliga verksamheten fullt ut. Alla intäkter från reklamavtal, biljettintäkter och sponsorer går rakt in i moderföreningen. De äger sedan 100 procent av Konferera AB.

Konferera AB: Driver Eon Arena samt tillhörande restaurang och har alla vaktmästare och övrig arenapersonal anställda i bolaget.

Växjö

Moderförening: Växjö Lakers HC, ideell förening under RF:s stadgar.

Arenabolag: Växjö Lakers Fastighets AB.

Övriga bolag: Växjö Lakers Idrott AB, Arena Service i Växjö AB.

Arena (Vida Arena): Byggdes färdigt till första elitseriesäsongen 2011. Ägs till 100 procent av Växjö Lakers Fastighets AB som också sköter hela driften. Kommunen skjuter till 8 miljoner i driftbidrag för att hålla tre isar plus curlinghall öppen och redo för föreningsliv och allmänhet.

Växjö Lakers HC: Är den moderförening där all ungdomsverksamhet finns. Föreningen är sedan majoritetsägare av både Växjö Lakers Idrott AB och Växjö Lakers Fastighets AB.

Växjö Lakers Fastighets AB: Är helägt av Växjö Lakers HC. Bolaget äger och driver hela Vida Arena med alla tre tillhörande ishallar samt en curlinghall. Drivs till en total kostnad av 32 miljoner (varav åtta miljoner är driftsbidrag från kommunen).

Växjö Lakers Idrott AB: Aktiebolaget där hela A-lagsverksamheten ligger. Hit går också alla reklam-, biljett- och sponsringsintäkter. Bolaget ägs till 51 procent av moderföreningen och de övriga 49 procenten ägs av VD Anders Öman och styrelseordförande Michael Marchal.

Arena Service i Växjö AB: Ett dotterbolag till Växjö Lakers Idrott AB som driver all mat- och dryckesförsäljning i arenan.

Publicerad:

Sportbladet – SHL

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om SHL ishockey: Avslöjandena, åsikterna, profilporträtten, djupanalyserna och listorna!

ÄMNEN I ARTIKELN