Avslöjar: Örebros tuffa smäll – tvingas betala tillbaka sju miljoner

SHL-klubben Örebro tvingas betala över sju miljoner kronor i coronastöd.

Tillväxtverket bedömer att klubbens ekonomiska svårigheter inte är tillfälliga.

– Vi har gjort en fördjupad kontroll på dem, det är något vi gör i svårare fall, misstanke om större felaktigheter eller när vi fått tips, säger enhetschefen Tommy Anjevall.

Följ ämnen i artikeln

Örebro HK har drabbats av en rejäl ekonomisk smäll på mångmiljonbelopp som får betydande påverkan på klubbens verksamhet.

Tillväxtverket har beslutat att bolaget Örebro Elithockey AB ska betala tillbaka 7 073 603 kronor för utbetalt stöd vid korttidsarbete.

Det händer att myndigheten polisanmäler bolag för bedrägeri eller grovt bedrägeri i sådana här situationer.

– Det är inget som vi har tagit ställning till i det här fallet. Det handlar i så fall om ärenden med osanna uppgifter eller oegentligheter, säger Tommy Anjevall.

”Ifrågasätter riktigheten”

Vid ansökan intygade de bland annat att de har drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin.

Tillväxtverket tycker att Örebro har kommit med felaktiga uppgifter i sin ansökan.

– Jag kan inte kommentera detaljerna mer än det som är angivet i beslutet. Vi har haft en längre dialog med Örebro kring det här, säger Tommy Anjevall.

I beslutet skriver myndigheten: ”Tillväxtverket har funnit skäl att ifrågasätta riktigheten i bolagets uppgift att det drabbats av tillfälliga ekonomiska svårigheter. Av bolagets fem senaste årsredovisningar framgår bland annat följande. Under samtliga dessa år har bolaget uppvisat såväl ett negativt rörelseresultat som ett negativt årsresultat. Bolagets årliga förluster varierar mellan 2 294 000 kronor och 12 618 000 kronor.”

”Är missvisande”

Omständigheterna ska vara starka bevis för att bolagets ekonomiska svårigheter inte är tillfälliga.

Örebro har ändå vidhållit att klubbens ekonomiska svårigheter endast är tillfälliga på grund av coronapandemin.

I beslutet står: ”Tillväxtverkets bedömning av bolagets trendmässiga ekonomiska utveckling är missvisande eftersom den endast grundas på bolagets rörelseresultat. Örebro Hockeykoncernen har en god ekonomi. Svenska Ishockeyförbundet har funnit att klubben har stabil ekonomi i samband med beviljandet av elitlicens för spel i Svenska Hockeyligan.”

”Kommer vidta åtgärder”

Vidare skriver de: ”Koncernen var visserligen tidigare på obestånd men har sedan verksamhetsåret 2017/2018 visat en successivt förbättrad lönsamhet. Visserligen är rörelseresultatet för verksamhetsåren 2019/2020 och 2020/2021 negativt men detta beror på uteblivna biljettintäkter med mera till följd av coronapandemin.”

– Vi har inte hunnit bearbeta det här beslutet ännu, så jag vill inte kommentera det i detalj tills vidare. Det är klart att vi är besvikna, men vi kommer att vidta de åtgärder vi kan för att få ett annat beslut och sista ordet är inte sagt, säger Örebros vd Mikael Johansson.

”Väldigt mycket pengar”

Ni tycker att ni fortfarande har gjort rätt och är berättigade till det här stödet och den här summan?

– Vi är påverkade av pandemin och har haft näringsförbud sedan 12 mars 2020. Jag tycker givetvis att det är tråkigt att de har kommit fram till det här beslutet, vi får tänka över hur vi kan och ska agera så vi förhoppningsvis kan komma till rätta med det här.

Vad får det för följder på er ekonomiska situation att betala tillbaka sju miljoner kronor?

– Det är klart att sju miljoner kronor är väldigt mycket pengar, det är det för alla. Jag tror att det är många som kommer att få stora problem om de hanterar det på det här sättet. Vi får se var det tar vägen.

Örebro har möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Publisert:

LÄS VIDARE

Sportbladet – SHL

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om SHL ishockey: Avslöjandena, åsikterna, profilporträtten, djupanalyserna och listorna!