Kommunens stöd till Växjö: 19 miljoner om året

HOCKEY

Växjö kommun lånade ut 266 miljoner för bygget av Vida Arena.

Dessutom får Växjö Lakers och dess fastighetsbolag över 19 miljoner varje år från kommunen.

– Utan kommunen ingen ishall, säger Anders Öman i Växjö Lakers.

Växjö Lakers har haft ett gediget stöd av Växjö kommun vid uppförandet av Vida Arena via banklån.

Arenan uppfördes 2011 och de första två åren var amorteringarna låga, men från 2014 amorterar Växjö Lakers via sitt fastighetsbolag av lånen med 8 375 000 per år. Dessutom kostar lånen 8 miljoner per år i ränta. Från att ha varit på 266 miljoner är nu lånen nere i 256 miljoner.

”Står bakom avtalen”

Men klubben är inte utan stöd från kommunen. Från kommunen i form av driftbidrag, ishyror, reklamköp och arenahyra tio dagar om året betalas över 19 miljoner ut till Växjö Lakers och klubbens fastighetsbolag – mer än vad klubben betalar till Växjö kommun i ränta och amorteringar för arenan.

– Vi har väldigt höga kostnader. Driften av Vida Arena kostar 34 miljoner per år. Mellanskillnaden mellan vad kommunen betalar och våra utgifter för hallen, cirka 15 miljoner, måste vi ta in på uthyrning, försäljning och loger i hallen, säger Anders Öman.

Växjö har pekats ut som en av de klubbar som får mest stöd av sin kommun.

– Vi hade kunnat lämna tillbaka ishallen till kommunen vilken dag som helst. Men vi kan inte klaga. Vi ställer oss bakom de avtalen vi har med Växjö kommun, säger Öman.

  LISTA: De gynnas mest och minst