Boden till attack mot förbundet efter konflikten

Boden har hamnat i en rättslig tvist med de styrande i hockey-Sverige.

Nu går Hockeyettan-klubben till hård attack mot Svenska ishockeyförbundet – och överväger att vända sig till Europakonventionen.

– Anders Larsson tänker på sin egen karriär framför klubbarnas välmående, säger ordföranden Thomas Regemalm.

Konflikten mellan Svenska ishockeyförbundet, Hockeyettan och Bodens HF är komplicerad.

Norrbotten-klubben ville först dra sig ur ligaorganisationen eftersom de anser att de centrala avtalen missgynnar klubbarna.

Det gillades inte, men RF (Riksidrottsförbundet) gav senare Boden rätt med hänvisning av principen om föreningsfrihet enligt den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Kravet att bli medlem i en ligaorganisationen och dess krav att ingå samarbets- och upplåtelseavtal strider dessutom mot allmänna avtalsrättsliga principer.

Då valde Svenska ishockeyförbundet att avveckla sina tävlingsbestämmelser – för att nyligen återinföra dem.

Känga av RF

Då valde Boden att ansöka om dispens till Riksidrottsnämnden (RIN) för att inte vara medlem i Hockeyettan – och fick rätt – men Svenska ishockeyförbundet valde att ändå inte tillmötesgå Boden och får nu en rejäl känga av RF som tvingas kliva in i handlingen igen.

”RS ser mycket allvarligt på att ett SF inom RF genom ett styrelsebeslut aktivt skulle besluta att inte följa Riksidrottsnämndens (RIN:s) beslut i ett enskilt ärende. Detta strider mot det gemensamma avtalet – RF:s stadgar – som ett förbund genom medlemskapet i RF förbundit sig att följa”, går det att läsa i en skrivelse.

– Problemet är att Ishockeyförbundet och Hockeyettan inte följer stadgarna. De skyller på varandra. Vi har rätt i sakfrågan, men att de (Hockeyettan) sedan attackerar oss genom att försöka försätta oss i konkurs är en attack på den svenska folkrörelsen, säger Thomas Regemalm, ordförande i Bodens IK.

”Otroligt konstigt”

Varför vill ni inte vara med i ligaorganisationen?

– De är en snäv krets som är extremt toppstyrd. Vi vill inte tillhöra en organisation som skriver tvångsavtal. Vi tappa den ekonomiska kontrollen på vår egen ekonomi med metoderna som Hockeyettan använder.

Regemalm fortsätter:

– Det är ett otroligt konstigt fördelningssystem och vi som klubb har ingen insyn i hur avtalen skrivs och pengar fördelas. Det går heller inte att utläsa i dokumentationen.

Vad händer nu, tror du?

– Jag hoppas att förbundet tar det beslutet som vi har rätt i. Annars förväntar jag mig att Anders Larsson (ordförande), och de andra som styr, lämnar sina poster. Anders Larsson verkar tänka på sin egen karriär och framgångar än klubbarnas välmående.

Det vill Boden

Vad kan ni göra mer än att ”bara” få rätt i sak?

– Vi har kontaktat Amanda Lind och påpekat vilka brister som finns. Dessutom har vi haft dialog med våra folkvalda politiker i Norrbotten som tycker att vi kan vända oss till Europakonventionen.

– Vi vill inte ha någon konflikt, utan vill återgå till ligaorganisationen. Men vi måste påpeka att metoderna inte är okej och att avtalen är felaktiga. Vi vill inte ha ett; ”skriv på, annars får ni inte spela”.

Sportbladet söker Svenska ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson.

Björknäshallen.
Björknäshallen.
Publisert:

LÄS VIDARE

Sportbladet – SHL

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om SHL ishockey: Avslöjandena, åsikterna, profilporträtten, djupanalyserna och listorna!