Brevet avslöjar – ska införa uppförandekod

avHans Abrahamsson, Tomas Ros

Om en månad presenterar ensamutredaren Ola Lundberg sitt förslag om svensk hockeys framtid

Samtidigt uppmanas samtliga hockeyallsvenska-klubbar att skriva under en uppförandekod.

Vissa tolkar dokumentet som ett försök att tysta kritiska röster:

– Man kan se det på det sättet om man lägger den sidan till, säger Hockeyallsvenskans vd Stephan Guiance.

På fredag har Hockeyallsvenskan aktieägarmöte och en av punkterna är det dokument som tagits fram och som alla klubbar förväntas skriva under. 

Dokumentet är döpt till ”Uppförandekod 2018/19” och har skickats ut från Hockeyallsvenskans kontor till samtliga 14 allsvenska klubbar. Sportbladet har tagit del av dokumentet.

Där får klubbarna först en lektion i vad etik och moral är. I dokumentet står bland annat:

”Vid tillfällen man känner sig osäker på 'rätt eller fel' kan man ställa sig följande frågor innan man agerar:”

  • Kommer detta strida mot HockeyAllsvenskans interna policys/direktiv?

  • Är jag rätt person?

  • Är detta god affärssed?

  • Är detta ärligt?

  • Tål detta att skrivas om i pressen?

  • Kan jag stå för detta imorgon?

”Ett sätt att umgås”

”Lojalitet” och ”Civilkurage” är två andra områden där klubbarna får information om innebörden. Under punkten ”Civilkurage” står:

”Alla gör misstag, det är mänskligt. Det är dock inte att betrakta som ett misstag om handlingen som utförs är cynisk för egen vinning eller för att misskreditera någon annan.”

Dokumentet avslutas med plats där alla klubbar ska skriva under.

Sportbladets första fråga till Hockeyallsvenskans vd Stephan Guiance är hur han och styrelsen vill att ”Uppförandekod 2018/19” ska uppfattas?

Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN
Stephan Guiance

– Det är bara ett sätt hur vi umgås med varandra. Framför allt är det ägarna som ska ha en uppförandekod eftersom de är delägare i ett gemensamt bolag, svarar Guiance innan han kommer med en motfråga:

– Vad tänker du då? Vad är det som kommer dig till sinnes?

För en utomstående kan det uppfattas som att ni försöker tysta era medlemmar. Att de inte ska uttala sig om vad de tycker och tänker.

– Det tror jag inte. Det är inte medlemmarna utan ägarna. Vi är ägda av klubbarna och det är ägarna som tagit fram den här koden. Det är vår styrelse som har tagit fram den och där sitter klubbarna.

Jag tänker även på medlemmarna i föreningarna, är de också informerade om det här? Har de fått säga vad de tycker?

– Nej, men den (uppförandekoden) är inte klubbad än. Koden kommer att behandlas på ett ägarmöte på fredag. Så det här är ägarnas sätt att umgås med varandra. Om man har ett gemensamt bolag så sätter man upp ett regelverk för sitt bolag. Det är inget konstigt med det. 

Men går det att jämföra en idrottsförenings med ett företag? De företräder ändå sina klubbar och sina medlemmar. 

– Det går inte att jämföra rakt av. Men föreningarna är trots allt ägare av det här bolaget, så ja… Det är ägarna som väljer ett sätt att umgås med varandra. 

Vem har tagit fram det här dokumentet då?

– Det har styrelsen till Hockeyallsvenskan och där sitter ägarna, klubbarna sitter där. 

Vad händer om någon eller några klubbar inte vill skriva på det här då?

– Ja, det är ju inte tanken. Det kommer bara att äga rum om alla skriver på. Man kan inte ha något som inte alla ägare omsluter.

Foto: Erik Mårtensson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Tobias Enström i Modo.

”Ägarna som bestämmer”

Varför kommer det här just nu?

– För att det har varit en diskussion med ägarna i den här frågan. Det här är ägarnas sätt att umgås, hur man reglerar sitt umgänge helt enkelt. Det är inte så konstigt. Man är ett antal ägare i ett bolag och så tycker ägarna att det är så här vi umgås med varandra.

Andra jag har pratat med tycker att texten innehåller många moraliska pekpinnar. Du känner inte att det är så?

– Man kan tycka många saker men det här är ägarnas sätt att reglera sitt umgänge med varandra. Jag tycker inte att det är något konstigt. 

Varför ska klubbarna skriva på det här?

– Alltså, om man har någon form av gemensamt bolag bestämmer man hur man sköter det bolaget och hur man umgås. Det är inget som någon annan än ägarna kan bestämma.

Du ser det inte som ett sätt att inte ska kunna uttala sig och vara kritisk mot saker man har kommit överens om?

– Man kan se det på det sättet om man lägger den sidan till. Andra sättet är att om du har ett gemensamt bolag där det finns en demokratisk process där man i demokratisk ordning har fattat ett antal beslut så finns en förväntan hos ägarna att alla ägare följer de demokratiskt fattade besluten. Det är inte så konstigt, det handlar inte om något annat.

Ska beslutas på fredag

Har umgängeskoden något att göra med den nya förslaget på ny serieindelning som ska presenteras i november?

– Nej, nej. Tvärtom. Vi har väldigt högt i tak i den här frågan. I serieutredningen har vi gjort så att alla klubbar har fått framföra sina synpunkter utifrån sina förutsättningar. Även ligan har framfört synpunkter, men vi förstår att klubbarna befinner sig i olika stadier och har olika ambitioner.

Upplever du att det varit ett problem att det varit för spretigt i Hockeyallsvenskan, att man uttalar sig lite här och nu?

– Nej, jag tycker inte att det är ett problem att folk uttalar sig. Men om man i demokratisk ordning har fattat ett antal beslut är det inte rimligt att man inte längre ställer sig bakom de besluten. Det finns en process där alla är delaktiga och där man fattar beslut. I övrigt får folk säga precis vad de vill, såklart, säger Guiance innan han avslutar med att ställa ytterligare en motfråga:  

– Jag måste bara ställa en fråga till dig. En uppförandekod finns det väl hos svensk elitfotboll och på en massa ställen. Är det något konstigt med det?

Nja, det är kanske mer att man kan fundera på hur man formulerar den.

– Men låt oss se vart vi hamnar. Det kan vara att den revideras. Det kommer att diskuteras på fredag.

ARTIKELN HANDLAR OM