Se guldglädjen från omklädningsrummet

Jimmy Wixtröms klipp efter att guldet säkrats

HOCKEY