Percy Nilsson höll tal i rätten

”Vi var så säkra på att vi gjorde rätt”

HOCKEY

Percy Nilsson höll tal i rätten

– Det är svårt att tro att jag skulle genera mig med att fiffla.

Malmö Redhawks förre ordförande Percy Nilsson inledde med en 20 minuters monolog när han förhördes på tisdagen i skattemålet i hovrätten.

Temat var att Nilsson omöjligt skulle vilja fläcka sitt goda namn som framgångsrik affärsman. Redan 1981, då han blev sjuk till följd av överansträngning, lärde han sig att delegera och inte själv syssla med detaljer, framhöll han.

Därmed var försvarslinjen utstakad. Nilsson, som pekats ut som hockeyklubbens ”starke man” som styrde och ställde, hävdade att han knappt sett avtalen med de sex utländska spelare som målet gäller. Han har bara godkänt beloppen, sade han. Dessutom, tillade han, använde en stor del av Hockeysverige modellen att betala sina spelare via agenter i utlandet.

Men åklagaren Lars Olson klassar det som ”ekonomisk dopning”.

– Man vältrade över kostnader på skattebetalarna och fuskade till sig fördelar gentemot konkurrenterna, sade han vid en paus i rättegången.

Flora av avtal

Medan hans kollega Håkan Litsegård i huvudsak skötte förhöret med Percy Nilsson så svarade Olson för förmiddagens frågor till den tidigare klubbdirektören Sune Moberg. Frågorna kretsade kring floran av avtal med spelare och agenter.

– Här finns en uppsjö, sade Olson och påstod att strategin var att kunna presentera olika avtal vid olika tillfällen.

Men det som åklagarna kallar anställningsavtal med spelarna ville Moberg i stället kalla avtalsgarantier. De gällde bara om spelarna fick trubbel med skatten och innebar att klubben åtog sig att betala deras restskatt.

– Men klubben var inte arbetsgivare, förklarade Mobergs advokat Mikael Nilsson för TT.

Han ser avtalsgarantierna som centrala i målet. Den fällande domen i tingsrätten bygger delvis på att domstolen inte helt förstått innebörden, menar han.

Stora uppgifter

Rättens ordförande, hovrättslagman Per Eriksson, påpekade att garantierna kunde ha vållat stora utgifter.

– Men vi var ju så säkra på att vi gjorde rätt, svarade Percy Nilsson.

Lagmannen förundrades också över att Sune Moberg påstod sig ha skrivit under en mängd dokument utan att närmare känna till deras innehåll.

– Det är ditt namn på pappret. Det skulle ha bekymrat mig i din situation, sade han till Moberg.

TT