Så straffas Uotila för den fula tacklingen

1 av 4 | Foto: CMORE
HOCKEY

Västeråsbacken Juha Uotila sänkte Moras Robin Johansson med en armbåge mot huvudet.

Nu har han fått sitt straff: fem matchers avstängning, varav en omvandlas till böter.

Det var i matchen mellan Västerås och Mora den 27 december som publiken fick se en otäck tackling tidigt i den första perioden.

Juha Uotila sänkte en framstormande Robin Johansson med en armbåge mot huvudet och Johansson blev liggandes på isen i ett par minuter.

Emil Larsson stängs av två matcher

Nu har disciplinnämnden gjort sin bedömning. Uotila döms till fem matchers avstängning varav en omvandlas till böter.

Även Almtunas Emil Larsson och Björklövens Alex Hutchings har fått sina straff.

Larsson utdelade en knuff mot en av domarna och stängs av i två matcher.

Hutchings ska enligt domen ha förstärkt en knuff och fallit framåt. Han döms till 5 000 kronor i böter.

FAKTA

Så skriver DN i sin dom

Juha Uotila, Västerås.

BESLUT

Efter match penalty i match mellan VIK Västerås HK och Mora IK, HockeyAllsvenskan, den 27 december 2015, åläggs Juha Uotila, VIK Västerås HK, följande straff för tackling mot huvudet (checking to the head).

1. Avstängning fr.o.m. den 28 december 2015 t.o.m. den 11 januari 2016. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning

2. Böter om 4 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms, inklusive den automatiska avstängningen, motsvara 5 matcher, varav 1 match omvandlas till böter.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Juha Uotila samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: I första perioden får Moras spelare nr 8 Robin Johansson en passning i neutral zon någon meter ut från speakerbåset som han förlänger vidare ner i anfallszon och åker efter den. I höjd med tekningspunkten någon meter ut från sargen hinner Robin ikapp pucken och sträcker sig fram och stöter den vidare ner mot sarghörnet. Precis när han stött pucken får han en tackling av Västerås spelare nr 11, Juha Uotila, som kommer in snett från sidan glidandes med fart och träffar Robin med sin överarm. Tacklingen träffar Robin i huvudet. Robin utgår skadad.

Juha Uotila har uppgett i huvudsak följande: Han glider in i situationen med armbågen mot kroppen och har en normal position i tacklingsögonblicket. Motspelaren sträcker sig samtidigt efter pucken och blir väldigt låg. Allt detta sker inom loppet av en sekund, vilket gör det svårt att ändra sin kroppsposition.

Disciplinnämnden gör följande bedömning: Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden anser att det är utrett att Juha Uotila tacklat en motspelare i huvudet snett från sidan och att denne blivit skadad. Även om motspelaren är låg i tacklingsögonblicket fritar det inte Juha Uotila från ansvar i detta fall, utan tacklingen motiverar en avstängning. Däremot kan ett visst ansvar åläggas motspelaren att bättre förbereda sig på tacklingen, vilket påverkar straffvärdet i mildrande riktning. I försvårande riktning beaktar nämnden att Juha Uotila i september 2015 (ärende nr 36) ådömdes en avstängning motsvarande fyra matcher för en huvudtackling. Det rör sig alltså nu om återfall i en liknande förseelse förhållandevis kort tid efter förra avstängningen. Med hänsyn härtill finner nämnden att Juha Uotila ska vara avstängd en tid motsvarande fem matcher, varav en match omvandlas till böter i enlighet med det system för kombinationsstraff som tillämpas i bl.a. HockeyAllsvenskan.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 p RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 124.

Emil Larsson, Almtuna

BESLUT

Efter match penalty i match mellan Almtuna IS och Tingsryds AIF, HockeyAllsvenskan, den 28 december 2015, åläggs Emil Larsson, Almtuna IS följande straff för abuse of officials;

Avstängning fr.o.m. den 29 december 2015 t.o.m. den 8 januari 2016. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning

Avstängningen bedöms, inklusive den automatiska avstängningen, motsvara 2 matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Emil Larsson samt en filmsekvens från händelsen.

Av utredningen framgår att Emil Larsson utdelade en knuff i bröstet på linjemannen i samband med att denna transporterade bort Emil Larsson från ett gruff.  Även om inget annat framgått än att knuffen varit lätt och snarare mer av karaktären bortstötande rörelse är det inte acceptabelt att fysiskt visa missnöje mot domare. Det leder regelmässigt till avstängning. Avstängningen kan dock stanna vid en tid som motsvarar 2 matcher, inklusive den match som följer automatiskt vid ett match penalty.

Tillämplig regel: 14 kap 2 § 7 p RF:s stadgar och regel 116.

Alex Hutchings, IF Björklöven

BESLUT

Efter match mellan HC Vita Hästen och IF Björklöven, HockeyAllsvenskan, den 26 december 2015, åläggs Alex Hutchings, IF Björklöven följande straff för diving.

Böter om 5 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Alex Hutchings samt en filmsekvens från händelsen.

Domaren har i anmälan angett att Alex Hutchings fick en lätt kontakt i sidan varefter han förstärkte situationen och föll framlänges. Alex Hutchings har uppgett att han var trött och frustrerad efter ett långt byte och att han föll relativt lätt. Det var dock, enligt Hutchings, inte meningen att förstärka situationen.

Disciplinnämnden konstaterar att domaren haft god överblick över situationen och att filmsekvensen dessutom styrker uppgifterna i anmälan. Disciplinnämnden anser därför att Alex Hutchings förstärkt situationen på ett sådant sätt att han gjort sig skyldig till diving av sådan art att den bör föranleda ytterligare påföljd. Påföljden bör bestämmas till ett måttligt bötesstraff.

Tillämplig regel: 14 kap 2 § 14 p RF:s stadgar och regel 138.