Miljonavtalen inom ishockeyn stoppas

”Spelarna har utnyttjat försäkringarna”

HOCKEY

Hockeyinvaliderna får det tuffare.

Ersättningen försämras och högsta åldern för att få försäkringspengar sänks från 40 år till 35 år.

- Vissa delar av försäkringen har utnyttjats av ishockeyspelarna, säger Gunnar Hjertström vid försäkringsgivaren SEB Trygg Liv.

De två senaste åren har det blivit en boom av hockeyinvalider i elitserien.

Tidigare var det bara ett fåtal som anmält sin skada till försäkringsbolaget SEB Trygg Liv, men nu är runt 20 spelare på väg att få ersättning via en kollektiv invaliditetsförsäkring.

Försäkringen är förmånlig för spelarna.

En högavlönad spelare som till exempelvis fick sin skada när han var 25 år har kunnat hämta ut 90 procent av lönen tills han är 40 år och försäkringstiden löpt ut. I vissa fall har det handlat om årliga ersättningar på över en miljon kronor.

Nu har försäkringsgivaren SEB Trygg Liv fått nog.

Kostnaderna har klart överstigit intäkterna för den berörda försäkringen.

Miljonrullning

- Försäkringen är för förmånlig för spelarna. Nu har det även blivit väldigt många som sökt och fått beviljat sin invaliditetskada, då har vi tvingats att omförhandla kollektivförsäkringen med spelarfacket Sico, säger Gunnar Hjertström.

Försäkringsbolaget har sett en kraftig miljonrullning ut från företaget.

Det ska nu stoppas.

Ett nytt förslag har tagits fram och små detaljer ska justeras innan båda parterna skriver under förslaget.

Det nya avtalet innebär försämringar för spelare som fått invaliditetsskador efter den 1 maj. För de som redan får ersättning via försäkringen blir det ingen skillnad.

Sammanfattningsvis innebär förändringen försämrade ersättningar, kortare ersättningsperiod, svårare att få skadan klassad som invaliditetsskada och att flera instanser måste godkänna spelare innan pengar betalas ut.

Jan Bergman är ordförande för spelarfacket Sico. Han håller med om att avtalet är mycket förmånligt.

- Jag kan även tänka mig att skadeutfallet blivit större än vad som planerats. Positivt för spelarfacket är att det nya avtalet blir löpande och upphör inte att gälla om tre år som tidigare sagts, säger Jan Bergman.

22 spelare har slutat de senaste fem åren

Här är förändringarna:

Tomas Ros

ARTIKELN HANDLAR OM