- Jag känner inte igen Per

Psykologen sågar Ledin

Lika som per Idrottspsykologen Johan Plate har jobbat med Per Ledin när han spelade i Luleå. "Jag känner inte igen de värderingar han gett uttryck för på sistone", säger han.
HOCKEY

Psykningar, aggressionsutbrott och våldsamma tacklingar - Per Ledins beteende sågas av hans tidigare mentala rådgivare Johan Plate.

- En aggressiv spelare är ett lätt byte för motståndarna, säger han.

Johan Plate.

Idrottspsykologen Johan Plate har bland annat jobbat som mental rådgivare åt Luleå hockey.

En av hans adepter då var Per Ledin.

- Jag känner honom som en lugn och fin kille, inte alls med de värderingar som han har gett uttryck åt på sistone. Han har alltid varit en liten retsticka, men det var aldrig några dicsiplinära problem i Luleå, säger Plate.

Han ser två huvudanledningar till Per Ledins beteende:

- Dels vill han peppa upp sig själv, det är slutspel och han vill att det ska vara något utöver det vanliga.

- Sedan är det ett försök att få motståndarna ur balans.

Motsatt effekt

Det sistnämnda brukar dock ha motsatt effekt. Nästan alla idrottsmän förlorar på en utpräglad aggressiv spelstil, enligt Plate.

- I stället för att få motståndarna ur balans så tänder de till lite extra.

Hur kan man få en spelare att ändra på ett sådant beteende?

- Det handlar om att försöka hitta balans och försöka vända aggressionen till fokusering. Man måste diskutera beteendet, vad de tror att det fyller för funktion och vad de får ut av det, säger Plate.

Förutom att få motståndarna mer på hugget blir även teknik och i det långa loppet konditionen lidande för en aggressiv idrottare.

- När adrenalin frisläpps aktiveras de stora muskelgrupperna samtidigt som finmotoriken blir sämre, säger Johan Plate.

- Det hela är ett arv från stenåldersmänniskan. Man behövde inte direkt ett vackert löpsteg när man skulle springa i från en björn.

Så säger hockeyfolket om Per Ledin

Läs mer:

Janna Roosch Haraldsson