Hur f-n tänker ni?

1 av 2
HOCKEY

Jag vill inte skriva om det här.

Jag vill, vill, vill verkligen inte det.

Men någonstans är det ofrånkomligt. Och jag mår illa.

Hans Abrahamsson.

Under några veckor har jag ändå känt att det hade lugnat ner sig en aning. Efter en orgie i osmakliga tacklingar under hösten har det varit lite bättre. Och vid några av de tacklingar som uppmärksammats på sistone har åtminstone inte jag lagt all skuld på den som har tacklat.

Nu behövdes det bara en period av kvällens tre matcher för att inse att det bara var en illusion. En naiv förhoppning om att något blivit bättre.

Sedan kom det här:

Tomi Sallinen och Chris Campoli sänker två hockey-kollegor med helt onödiga och framför allt farliga tacklingar mot huvudet.

Malmös Adam Burrish svingar, helt obegripligt, sin klubba centimetrar från huvudet på Marcus Sörensen. Den träffade inte, men om den gjort det hade troligtvis säsongens längsta avstängning varit ett faktum.

Hur kan det bli så fel?

Vad som hade hänt med Sörensen vågar jag inte ens tänka på. Jag har enorm respekt för att det går oerhört fort och att beslut ska fattas på tiondelar. Därför har jag i flera fall försvarat den som tacklat.

Men inte i något av de här tre fallen jag räknat upp går det att lägga någon skuld på de drabbade.

Hur kan det bli så fel?

Hur f-n kan det bli så fel på tre ställen inom bara några minuter?

Det är en fråga alla måste ställa sig.

Någonstans måste svensk ishockey gå till botten med det här. Något liknande den utredning i början av 2000-talet som sedan låg bakom det svenska juniorundret. Då samlades många olika människor från olika branscher i workshops och kom med olika synpunkter hur det skulle bli bättre.

Måste gå till botten med det här

Gör något liknande igen. Samla alla inblandade. Alla som kan ha en vettig infallsvinkel hur det ska bli bättre. Prata om vad som måste göras. Allt från värdegrund och bättre utbildning till en förändrad regelbok och en diskussion om hur skydden kan förändras. Det är bara några exempel

Lägg en stor del av sommaren på att verkligen komma till rätta med vad som måste göras.

Jag vet att det har varit diskussioner redan inför den här säsongen, men ingen kan säga att det har blivit bättre.

Och så här får det inte fortsätta. Ingen, jag menar verkligen ingen, vill att det ska fortsätta så här.

ARTIKELN HANDLAR OM