Mouillierat stängs av i fem matcher

Tre spelare avstängda

1 av 2
HOCKEY

Luleås Kael Mouillierat åkte på ett matchstraff i gårdagens match mot Djurgården.

Handlingen var ett av fyra fall som anmäldes till disciplinnämnden.

Nu kommer domen.

I matchen mot Djurgården så hamnade Mouillierat i ett bråk med Calle Ridderwall.

Det slutade med att Luleå-centern utdelade en crosschecking mot Ridderwalls ansikte – ett agerande som gav matchstraff direkt.

Nu informerar Luleå HF:s twitterkonto om att ett straff bestämts.

Den kanadensiske centern stängs av i fem matcher och bötfälls med 29 900 kronor.

Disciplinnämden motiverar sitt beslut med att det utdelades dubbla slag och de var riktade mot hals/huvud. Dessutom förelåg det stor risk för skada.

Blev tidigare spearad

Tidigare i matchen blev Mouillierat själv spearad av Djurgårdens Matt Anderson, som även han granskats av disciplinnämnden.

Anderson döms till avstängning även han, då det bedöms vara en medveten handling som riskerar att skada Luleå-centern.

Straffet blir två matcher och 25 000 kronor i böter.

Tre matcher för knätackling

Och ännu fler avstängningar blev det.

Även Linköpings Jakob Lilja stängdes av efter att en knätackling mot Malmös Rhett Rakhshani.

Disciplinnämnden menar att Lilja avsiktligt satt ut knäet och att en sådan tackling är så vårdslös att det förekommer stor skaderisk.

Han döms till tre matchers avstängning och böter på 8 000 kronor.

En anmäld friades

Nämnden har även granskat en tackling av Brynäs Marc Zanetti.

Fallet gällde en misstänkt huvudtackling från Zanettis sida men disciplinnämnden gör bedömningen att smällen inte var vårdslös.

Därför frias brynäsaren.

FAKTA

DISCIPLINNÄMNDEN OM MOUILLIERAT

BESLUT

Efter matchen mellan Djurgårdens IF - Luleå HF, SHL, den 13 oktober 2016 åläggs Kael Mouillierat följande straff för huvudtackling

1. Avstängning fr.o.m. den 14 oktober 2016 t.o.m. den 25 oktober 2016.  Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2. Böter om 29 900 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara 5 matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan som skett i efterhand av ansvarig för situationsrummet, Christer Lärking, ett yttrande från Kael Mouillierat och en videosekvens av händelsen.

Anmälan: Mouillierat och Riddervall hamnar bakom spelet och har en uppgörelse. Mouillierat crosscheckar upp mot huvudet på Riddervall 2 gånger var av den sista träffar direkt mot huvudet.

Kael Mouillierat: Situationen där jag fick matchstraff i matchen mot Djurgården började med att jag fick ett hårt slag i ansiktet. Jag crosscheckade då motståndaren mot bröstkorgen och det borde varit slutet på situationen. Han väljer istället att bromsa upp för att utmana mig, trots att spelet fortsätter på annan del av banan och jag vet inte alls vad som är att vänta – speciellt som jag tidigare under matchen fått en spearing från en motståndarspelare. Jag är uppjagad efter ett kampfyllt byte och crosscheckar en gång till mot bröstkorgen, där klubban via motståndararm och att han naturligt ryggar bakåt en aning, går upp mot ansiktet varpå jag får mitt matchstraff. Meningen var aldrig att träffa motståndaren i ansiktet i klubban och jag är glad att det inte verkar som att det gick så illa för honom utan att han kunde fortsätta spela matchen direkt efter situationen.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Kael Mouillierat utdelat en tackling mot huvudet på motspelaren. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fem matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:      

•                Dubbla medvetna crosscheckingrörelser mot hals/huvud,

•                Tacklingen innebär stor risk för skada.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 124