Brynäs glädjebesked: Får servera alkohol

Men får en varning

Foto: BILDBYRÅN
HOCKEY

GÄVLE Brynäs får fortsätta servera alkohol i Läkerol Arena och räddar ekonomin. Det slog förvaltningsrätten i Falun fast i dag och undanröjer socialnämnden i Gävles beslut att dra in alkoholtillståndet.

Förvaltningsrätten anser visserligen att det av Brynäs helägda arenabolaget har brutit mot bestämmelserna i alkohollagen men nöjer sig nu med att utdela en skriftlig varning.

– Det får anses vara en tillräckligt ingripande åtgärd i avvaktan på att bolaget rättar till de brister som föranlett denna varning, skriver rådman Anna Önell i domen.

Därmed kan Brynäs andas ut. Varje år säljs alkohol för tio miljoner kronor i Läkerol Arena. I huvudsak vid Brynäs hemmamatcher.

Socialnämnden i Gävle beslöt att dra in alkoholtillståndet efter inspektioner där man sett att berusade personer serverats alkohol.

Det konstaterades även att man inte haft ordningsvakter i den utsträckning som krävs och att personer under 18 år severats öl.

Bolaget har heller inte gjort anmälan till socialnämnden om förändringar i styrelsen vilket är ett krav.

Inför förhandlingen i förvaltningsrätten hade socialnämnden bifogat sex polisrapporter där berusade personer fått omhändertas vid matcher.

”Det har dock inte kunnat fastställas huruvida dessa personers berusning berott på omständigheter som arenabolaget helt eller delvis kunnat råda över”, skriver rätten i sin dom.

Man konstaterar också att bolaget nu fattat beslut om att en serveringsansvarig alltid ska finnas i varje bar och att återinföra entrévärdar vid ingångarna. Dessutom ska personalen utbildas i i alkohollagstiftningen.

Förvaltningsrätten ändrar därför omgående socialnämndens beslut att återkalla serveringstillståndet och utdelar istället en varning.

Tord Westlund