Abbott och Ölvestad stängs av efter kriget

”Ett fegt beslut”

HOCKEY

Djurgårdens Jimmie Ölvestad och Luleås Cam Abbott missar den sjunde och avgörande kvartsfinalen.

Båda spelarna stängs av två matcher efter anmälningskriget.

– Ett ologiskt och fegt beslut, säger Luleås sportchef Lars Bergström.

Disciplinnämnden stänger av Luleås Cam Abbott och Djurgårdens Jimmie Ölvestad två matcher vardera. Ölvestad tvingas dessutom betala 15 000 kronor i böter. Duon missar därmed söndagens avgörande kvartsfinal lagen emellan samtidigt som Dif:s Marcus Nilson frias helt.

”Kan inte se logiken”

– Vi är besvikna på domen. Vår uppfattning är att Cam borde ha friats helt, och att både Nilson och Ölvestad borde ha fälts, säger Luleås sportchef Lars Bergström.

– Jag kan inte se logiken att Ölvestad blir avstängd men inte Marcus Nilson. Det är två exakt identiska händelser, med våldsamt våld mot huvudet.

Hur ser du på att tävlingschef Mikael Lundström granskat situationen med Abbott, men missat Ölvestads tackling?

– Väldigt anmärkningsvärt. Disciplinnämnden har på tydligt sätt underkänt hans förmåga att granska de här sakerna. Han är inte ens på matchen, och har tydligen granskat det här i efterhand. Det visar på godtyckligheten i det här.

”Måste finnas konsekvens”

Hela anmälningskriget började när förbundets tävlingschef Mikael Lundström bestämde sig för att granska Cam Abbotts spark mot Mika Zibanejads. Luleå hävdade att detta skett efter påtryckningar från Djurgården, något stockholmarna förnekar, och bestämde sig för att agera.

De anmälde då Jimmie Ölvestad och Marcus Nilson för tidigare tacklingar mot Sebastian Enterfeldt respektive Chris Abbott.

– Självklart vill vi att det här ska avgöras på isen, men samtidigt måste det finnas en konsekvens i bedömningen. Vi får en spelare anmäld (Cam Abbott) för en sak som är väldigt beskedlig i förhållande till de två tacklingarna som vi har anmält, sade Luleås sportchef Lars Bergström.

I och med anmälningarna bröt Luleå samtidigt överenskommelsen mellan elitserieklubbarna att inte anmäla varandra.

FAKTA

✓ Ett dygn av krigsföring - här är alla bråk

Fredag

19.10: Pucken släpps i den sjätte kvartsfinalen i Globen.

19.15: I ett av matchens första byten tacklar Marcus Nilson Luleåforwarden Chris Abbott. Domarna tar ingen utvisning.

19.20: Djurgårdsforwarden Jimmie Ölvestad sätter in en armbågstackling på Sebastian Enterfeldt. Ölvestad visas ut i två minuter.

22.00: Tv-bilderna visar tydligt att Cam bak-ifrån utdelar en spark som snuddar vid Zibanejads ben. Men domarna tycker inte att händelsen är så allvarlig att det i efterhand ska delas ut något matchstraff.

Lördag

10.55: Förbundets tävlingschef Mikael Lundström har bestämt sig för att granska situationen och bedömer att disciplinnämnden ska titta närmare på sparken.

11.30: Luleå meddelas att Cam

Abbott kommer att anmälas till disciplinnämnden. Samtidigt informerar Luleå nämndens sekreterare Cattis

Zethelius att de planerar att lämna in en motanmälan mot både Ölvestad och Nilson. 

18.00: Luleå skickar in sin anmälan mot Nilson och Ölvestad till Cattis Zethelius.

Söndag

11.40: Disciplinnämnden tittar närmare på de tre händelserna och bestämmer om

någon av Abbott, Ölvestad eller Nilson ska stängas av.

12:10. Nämnden når sitt beslut och meddelar klubbarna att Jimmie Ölvestad och Cam Abbott stängs av i två matcher. Marcus Nilson frias.

16.00: Nedsläpp i den sjunde och direkt avgörande kvartsfinalen mellan Luleå och Djurgården i Coop Arena.

Läs hela domarna:

BESTRAFFNINGSÄRENDE

Namn:                                 Cam Abbott

Förening:                            Luleå HF

Adress:                                Gammelstadsvägen 29, 973 34 Luleå

Matchdatum:                       2011-03-18

Mellan:                                Djurgårdens IF – Luleå HF

Domare/anmälare:              Mikael Lundström, Svenska Ishockeyförbundets tävlingschef

BESLUT

Efter en match mellan Djurgårdens IF och Luleå IF, Elitserien kvartsfinal, den 18 mars 2011, åläggs Cam Abbott, Luleå IF, av Disciplinnämnden följande straff för en spark:

Avstängning fr.o.m. den 20 mars t.o.m. den 22 mars 2011. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Bestraffningen innebär totalt två matchers avstängning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan från tävlingschefen Mikael Lundström, ett yttrande från Cam Abbott samt filmsekvenser över händelsen. Av anmälan framgår att Cam Abbott riktar en spark mot baksidan på benet på Mika Zibanejad i Djurgårdens IF. Sparken kommer under en tilltrasslad situation framför DIF:s bås.

Cam Abbot har anfört att han endast försöker komma framåt i situationen för att försäkra sig om att Zibanejad inte skall blanda sig i. Domaren drar då i honom samtidigt som han försöker få tag på motspelaren. I det läget gör Cam Abbott en svepliknande rörelse mot motspelaren som tappar balansen för en stund. Det är på inget sätt en spark och inte heller tänkt som en spark och händelsen förstärks av att domaren drar i honom.

Disciplinnämnden gör, efter att bl.a. ha granskat filmsekvenserna, bedömningen att Cam Abbott riktar en spark mot baksidan på benet på Mika Zibanejad som träffar med ovansidan av skridskon. Av filmsekvenserna framgår att sparken är medveten. Mot bakgrund av de stora risker för skador som spark med skridsko för med sig ska avstängning regelmässigt ske vid denna typ av förseelse. Sammantaget finner nämnden att Cam Abbott ska ådömas avstängning motsvarande två matcher.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar.

I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.

I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Åke Markström, Ulf Lindgren, Hans-Göran Elo och Stefan Persson.

Enhälligt

BESTRAFFNINGSÄRENDE

Namn:                                 Jimmie Ölvestad

Förening:                            Djurgårdens IF

Adress:                                Box 2, 121 25 Stockholm-Globen

Matchdatum:                       2011-03-18

Mellan:                                Djurgårdens IF – Luleå HF

Domare/anmälare:              Lars Bergström, Luleå HF

BESLUT

Efter en match mellan Djurgårdens IF och Luleå IF, Elitserien kvartsfinal, den 18 mars 2011, åläggs Jimmie Ölvestad, Djurgårdens IF, av Disciplinnämnden följande straff för en tackling mot huvudet:

Avstängning fr.o.m. den 20 mars t.o.m. den 23 mars 2011. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Böter om 15 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan från Luleå IF och filmsekvenser över händelsen. Jimmie Ölvestad och Djurgårdens IF har valt att inte yttra sig i ärendet. Av anmälan från Luleå IF framgår att Luleås Sebastian Enterfeldt driver pucken ner bakom Djurgårdens mål, spelar ifrån sig pucken och att han då får en våldsam armbågstackling mot huvudet från Djurgårdens Jimmie Ölvestad. Ölvestad lämnar isen med sina skridskor i tacklingssituationen och sätter sedan en armbåge rakt i huvudet på Sebastian Enterfeldt som tappar hjälmen och faller handlöst ner mot isen. Blodvite uppstår i Sebastians Enterfeldts ansikte och han är rejält omskakad.

En granskning av åberopade filmsekvenser från match-DVD:n visar enligt Disciplinnämndens bedömning att Jimmie Ölvestad tar fart och hoppar in en tackling med kraft mot huvudet på Sebastian Enterfeldt. Nämnden ser allvarligt på denna typ av förseelser och de ska enligt praxis leda till avstängning. Sammantaget finner nämnden att Jimmie Ölvestad ska ådömas avstängning motsvarande totalt två matcher samt böter motsvarande en match.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar.

I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.

I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Åke Markström, Ulf Lindgren, Hans-Göran Elo och Stefan Persson.

Enhälligt

BESTRAFFNINGSÄRENDE

Namn:                                 Marcus Nilson

Förening:                            Djurgårdens IF

Adress:                                Box 2, 121 25 Stockholm-Globen

Matchdatum:                       2011-03-18

Mellan:                                Djurgårdens IF – Luleå HF

Domare/anmälare:              Lars Bergström, Luleå HF

BESLUT

Efter en match mellan Djurgårdens IF och Luleå IF, Elitserien kvartsfinal, den 18 mars 2011, finner Disciplinnämnden följande beträffande Marcus Nilson, Djurgårdens IF:

Anmälan lämnas utan bifall.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan från Luleå IF och filmsekvenser över händelsen från match-DVD. Marcus Nilson och Djurgårdens IF har valt att inte yttra sig i ärendet. Av anmälan från Luleå IF framgår att Chris Abbott driver pucken genom mittzonen, efter att ha passat ut pucken till medspelare på höger kant, så blir han vårdslöst armbågstacklad mot huvudet av Djurgårdens Marcus Nilson. Tacklingen är på icke puckförande spelare, från den blinda sidan och riktad med armbåge mot huvudet. Det blir en rejäl smäll mot huvudet vilken Chris Abbott känner av under och efter matchen.

Disciplinnämnden finner efter en granskning av filmsekvensen att den anmälda händelsen visserligen skulle kunnat föranleda en utvisning men att den inte är av sådan karaktär att den motsvarar ett match penalty. Mot denna bakgrund ska anmälan lämnas utan bifall.

I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.