Tollefsen straffas med sex matcher

HOCKEY

Ole-Kristian Tollefsen missar fyra matcher med Färjestad.

Disciplinnämnden har stängt av honom för en tackling på LHC:s Fredric Andersson.

– Jag har egentligen ingenting att säga om det, säger Tollefsen.

Situationen inträffade i början av den tredje perioden. Linköpings Fredric Andersson hade precis spelat ifrån sig pucken när Färjestads Ole Kristian Tollefsen satte in en tackling och träffade Andersson i huvudet.

Disciplinnämnden har meddelat att Tollefsen stängs av mellan den 23 januari och 31 januari.

– Jag har egentligen ingenting att säga om det. Allt jag haft att säga om det har jag sagt till disciplinnämnden och det går att läsa där. Jag vet att du kan läsa. Det är bara att göra det där. Det står att jag borde ha avbrutit tacklingen, säger Ole-Kristian Tollefsen.

Vad tycker du om straffet?

– Det är en sådan tackling som ska bort från hockeyn. Det är bara att lägga sig platt där.

”Jävlar vad långt”

Totalt blir det sex matcher, varav två omvandlas till böter på 50 000 kronor.

– Spontant så känner jag bara att... Jävlar vad långt. Det lät mycket. Sen har jag inte sett händelsen i efterhand utan jag såg bara snabbt live när det hände. Det är ett tufft avbräck för oss, säger Anton Hedman.

Det är inte första gången som norrmannen stängs av den här säsongen.

I november blev det fem matchers avstängning för Tollefsen efter att han hotat domaren.

FAKTA

Disciplinnämndens motivering

Anmälan får stöd av filmsekvensen och motsägs heller inte av Tollefsens yttrande. Nämnden anser därför att det är utrett att händelsen gått till såsom beskrivits i anmälan. Tollefsen har alltså gjort sig skyldig till en tackling mot huvudet av sådan art att den regelmässigt leder till avstängning. När det gäller avstängningens längd beaktar nämnden följande försvårande omständigheter. Tacklingen utfördes mot en icke puckförande spelare trots att Tollefsen hade gott om tid att avbryta tacklingen när han såg att denne spelade ifrån sig pucken. Detta ökar typiskt sett skaderisken eftersom spelaren inte har anledning att tro att han ska bli tacklad. Tacklingen utdelades från blindside, vilket även detta ökar skaderisken eftersom motspelaren inte har någon möjlighet att förbereda sig på tacklingen. Slutligen beaktar nämnden att det rör sig om återfall. Tollefsen har tidigare den här säsongen ådömts en avstängning av nämnden. När det gäller denna fråga väger dock nämnden in att det rör sig om förseelser av olika karaktär, abuse of officials respektive checking to the head, vilket innebär att återfallet inte tilldöms samma vikt som om det hade varit fråga om två förseelser av samma karaktär. Sammantaget anser nämnden mot denna bakgrund att förseelsen ska medföra en avstängning över en tid som bedöms motsvara 6 matcher, varav två matcher omvandlas till böter i enlighet med det system för kombinationsstraff som används i bl.a. SHL.

ARTIKELN HANDLAR OM