Sänkte två – stängs av i två matcher

Dom i dag mot Jari Tolsa

HOCKEY

Jari Tolsa sänkte både Jimmie Ölvestad och Daniel Tjärnqvist.

Nu straffas Frölunda-forwarden.

Han stängs av i två matcher och får också böta 9 000 kronor.

Det var på Hovet i torsdags som Jari Tolsa, 30, med två liknande tacklingar skickade två djurgårdare ut ur matchen.

Först tryckte han till Jimmie Ölvestad, 31, med en armbåge – sedan sänktes backen Daniel Tjärnqvist, 35.

Båda djurgårdarna fick lämna isen.

– Det blev en krock som var olycklig. Vi såg inte varandra i någon av situationerna, sa Tolsa till TT efter matchen.

”Bara att acceptera”

Tolsa slapp matchstraff – men anmäldes i efterhand till discplinnämnden efter att de granskat sekvenserna hårdare.

Och i dag, efter ett möte på måndagsförmiddagen, beslutade discplinnämnden att stänga av Tolsa.

Han stängs av i tre matcher, varav en omvandlas till böter.

Han spelade inte mot Luleå i lördags och får heller inte spela i kväll hemma mot AIK. Men på onsdag, hemma mot Brynäs, är han återigen klar för spel.

– Tre matcher – för två krockar. Otroligt. Men det är bara att acceptera, säger Kenta Johansson, tränare i Frölunda, till Sportbladet.

FAKTA

Så skriver Disciplinnämnden i domen:

Disciplinnämnden har tagit del av domarens anmälningar i ärendena 67 och 68 som båda getts in i efterhand efter videogranskningar av matchen, yttranden från Jari Tolsa och Frölunda samt har granskat filmsekvenser från händelsen.

Av anmälan i ärende 67 framgår att Jari Tolsa, 19.42 in i första perioden, tacklar en icke puckförande spelare genom att träffa med höger armbåge i motspelarens huvud/ansikte varefter motspelaren inte kan spela mer under matchen.

Av anmälan i ärende 68 framgår att det 13.52 in i andra perioden kommer en puck i luften som en Djurgårdenspelare försöker ta. Samtidigt kommer Jari Tolsa från ”blind side” och tacklar Djurgårdenspelaren så att denne faller till isen och inte kan spela mer under matchen.

Jari Tolsa har i huvudsak anfört att det i båda fallen är rena olyckshändelser att det sker kollisioner och att han inte haft något uppsåt att skada.

Disciplinnämnden gör följande bedömning när det gäller den anmälda händelsen i ärende 67. Filmsekvenserna visar att Jari Tolsa har fokus på pucken, att han vänder runt för att följa spelet och att detta tillsammans med rörelsemönstret hos en av spelarna i Djurgården leder till en sammanstötning mellan Tolsa och Djurgårdenspelaren. Filmsekvensen visar emellertid även att Jari Tolsa vid sammanstötningen trycker upp höger armbåge mot motspelarens huvud. Nämnden anser att det av filmsekvenserna framgår att Jari Tolsa är i vart fall likgiltig till konsekvensen att hans armbåge träffar motspelarens huvud. Jari Tolsa är därför ansvarig för detta agerande.

När det sedan gäller bedömningen av den anmälda händelsen i ärende 68 anser Disciplinnämnden att det av filmsekvenserna framgår att båda spelarna har fullt fokus på pucken som kommer i luften, att Djurgårdenspelaren bromsar in för att ta emot pucken samtidigt som Jari Tolsa kommer åkande för att ta pucken och att det därefter sker en kollision. Det går enligt nämndens bedömning inte att med tillräcklig säkerhet fastställa att det varit fråga om annat än en ren olyckshändelse där spelarna krockat i kamp om pucken. Jari Tolsa ska därför inte hållas ansvarig för denna händelse.

Förseelsen i ärende 67 är enligt nämndens mening av relativt lindrig karaktär även om dess konsekvenser har förvärrats av olyckliga omständigheter. Disciplinnämnden gör mot denna bakgrund bedömningen att påföljden kan stanna vid en avstängning motsvarande totalt tre matcher, varav en match omvandlas till böter. Vid bestämmande av längden på avstängningen beaktas att Jari Tolsa så sent som den 28 december 2011 gjorde sig skyldig till olämpligt uppträdande, varvid han ådömdes en påföljd av Disciplinnämnden.

ARTIKELN HANDLAR OM