Domarbasen: Stöttar dem till 100 procent

Håller inte med disciplinnämnden om Welch

HOCKEY

Disciplinnämnden underkände domarnas bedömning av tacklingen från Noah Welch.

Men domarbasen Peter Andersson har inte ändrat uppfattning.

– Domarna anser att det var en klar huvudtackling och jag stöttar dem till hundra procent, säger Andersson.

Foto: BILDBYRÅN
Peter Andersson.

Efter mötet i Scandinavium granskades Noah Welch tackling mot Max Görts av de fyra domarna och matchens supervisor. Även domarbasen Peter Andersson var inkopplad.

– Alla kan konstatera att tacklingen tar i huvudet, ingen kan säga något annat. Domarna anser att det är en klar huvudtackling, baserat på det material man hade tillgång till då. Jag har inga åsikter om det och jag stöttar domarna till hundra procent, säger Peter Andersson.

Automatiskt avstängd

Efteråt uppgraderades Welch från game misconduct till match penalty, något som automatiskt innebär en matchs avstängning och att ärendet går vidare till disciplinnämnden.

Och i dag friades Welch från vidare avstängning eftersom det inte går att fastställa att första kontakten är mot Görtz huvud, något domarna ansåg.

– Jag konstaterar att både domarna och disciplinnämnden tycker det har varit ett gränsfall. När jag läser deras utfall kan jag konstatera att det är en jättesvår situation att bedöma. Jag vet inte om de har haft tillgång till annat material än vad domarna har och gjort en annan bedömning, säger Andersson.

Vad som skiljer är att de inte kan säga bestämt att tacklingen träffar huvudet först.

– Ja, och som jag tolkar det tycker disciplinnämnden att det är en 50/50 situation som de till slut överväger till att förstakontakten inte är mot huvudet.

Ska man inte hellre fria än fälla om det är 50/50?

– Men domarna har inte tyckt så, utan för dem vägde det över för att första kontakten är mot huvudet. Deras bedömning var att det helt klart var en huvudtackling.

”Respekterar nämnden”

Känner ni er överkörda?

– Nej, så tycker jag absolut inte att det är. Och domarna ska känna ett starkt stöd från min sida. I övrigt respekterar jag disciplinnämndens åsikter och har inga större synpunkter på det.

Känner du att ni kunde ha gjort något annorlunda?

– Nej, absolut inte. Inte med det material vi hade och den uppfattning som de fyra domarna hade efter matchen.

Som det är i dag kan inte disciplinnämnden sänka eller ta bort ett straff. Är det något som bör ändras?

– Jag tycker absolut att det kan vara en diskussionspunkt för framtiden.