”Genant för USA”

SPORTBLADET

Även om inte en rättsprocess är att vänta tror folkrättsdoktoranden Fredrik Stenhammar att diplomatens organisation kommer att vidta disciplinära åtgärder.

– Detta är genant för USA, säger han.

Fredrik Stenhammar är doktorand i folkrätt vid Stockholms Universitet. Han ser två teoretiskt möjliga, men näst intill orealistiska, utgångar av ärendet.

– USA kan välja att återkalla immuniteten. Det betyder att de anser beteendet vara oacceptabelt och att det är okej att han ställs inför rätta i en svensk domstol. Men det är svårt och inte vanligt.

”Ingen rättsprocess”

USA kan också, enligt Stenhammar, välja att kalla hem diplomaten och låta en amerikansk åklagare ställa denne inför rätta i en amerikansk domstol. Inte heller det är särskilt vanligt.

Standardproceduren är att det bara blir en disciplinär åtgärd.

– Har man diplomatisk immunitet blir det ingen rättsprocess. Det säger Wienkonventionen, säger Gufran Al-Nadaf på Utrikesdepartementets pressjour.

Det slutar där alltså?

– Njae, om en diplomat gör sig skyldig till det som du berättar för mig kan UD ta kontakt med den aktuella ambassaden på ett lämpligt sätt och förklara att de måste respektera de lagar som gäller i det land de tjänstgör i.

FAKTA

DET HÄR ÄR DIPLOMATISK IMMUNITET

Utländsk ambassadpersonal i Sverige har en omfattande diplomatisk immunitet. Diplomaters familjemedlemmar skyddas av samma immunitet. De kan inte åtalas eller dömas för brott. Enda undantaget är om deras hemland häver deras diplomatstatus. När personer med diplomatisk immunitet begår brott eller andra olämpliga handlingar har utrikesdepartementet, UD, fyra vägar att gå:

1. Vid lindriga förseelser skickar UD polisrapport för kännedom till ambassaden.

2. Vid lindrigare brott som snatterier kallas andremannen eller kanslichefen på ambassaden upp till UD och uppmärksammas på det ”opassande” i vad som hänt.

3. Vid allvarligare händelser kallas ambassadören upp till UD.

4. UD uppmanar personen att omedelbart lämna landet.