Bristerna okända för förbundet

Nu planeras åtgärder: Tog fart efter påpekandet

SPORTBLADET

Svenska motorcykelförbundet, Svemo, tvingas se över reglementet.

Den bristande säkerheten bryter mot Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

- Vi måste göra en regeländring, säger Per Westling, generalsekreterare på Svemo.

Per Westling.

Förbundsfolket kände inte till bristerna i reglementet, men Per Westling tar frågan på största allvar. Han har redan bett förbundsläkare och Svemos rundbanesektion att börja skissa på en regeländring, som ska träda i kraft inom en snar framtid.

- Det tog fart efter påpekandet, säger han.

Westling har tittat på Rikspolisstyrelsens författningssamling och där finns föreskrifter om motorsport på bana. Enligt FAP 512 ska ambulans finnas på plats på arenan eller på en plats max 15 minuter därifrån. På tävlingsområdet ska det finnas minst en läkare och en sjuksköterska som båda har erfarenhet av akutvård. Så är det inte i dag.

- Vi måste se över regelverket. Säkerhetsbiten är viktig. Smäller det så smäller det rejält, säger Per Westling.

- Bra att det händer något. Många gånger har folk brutit sönder sig utan att någonting har hänt, säger Mikael Max.

Varken Per Westling eller Tony Olsson, idrottschef på Svemo, kan förklara varför regelverket ser ut som det gör.

- Jag har hållit på med speedway i 20 år och inte varit med om några ambulanskrav. Men visst, i en idealisk värld finns det både läkare och ambulans, säger Tony Olsson.

Stefan Holm