Elitlicens inför inom speedway

SPORTBLADET

Stockholm (TT)

Från och med kommande säsong införs elitlicens inom speedway. I ett första steg krävs att klubbarna inte har skatteskulder eller skulder till förare, tränare eller personal.

2010 ska klubbarna redovisa positivt kapital.

– Ett viktigt steg för sporten, säger Sture Fredell, ordförande i Svenska Motorcykelförbundet, Svemo.

De senaste åren har många speedwayklubbar haft problem med ekonomin och tvingats låna för att få verksamheten att gå runt.

Förare har vid flera tillfälle inte fått betalt enligt kontrakt. I sista omgången av elitserien kom exempelvis inte polacken Wieslaw Jagus till Smedernas match mot Västervik.

Elitlicensen har diskuterats de senaste säsongerna och kommer att införas etappvis till och med år 2010. Då ska klubbarna vara skuldfria och redovisa positivt kapital, annars väntar tvångsnedflyttning.

Slut med förarskulder

Första steget i elitlicensen innebär att klubbarna inte får ha skulder till förare, tränare eller annan personal, samt till skattemyndigheter eller förbund per 31 december 2006. Skulder till övriga fordringsägare tillåts under införandeprocessen.

Klubbarnas balans- och resultaträkningar ska granskas av godkänd revisor och sedan skickas in till Svemo för granskning. De senaste säsongerna har klubbarna skickat in sina bokslut till Svemo och Sture Fredell vet att det finns problem på många håll.

– Fyra-fem klubbar har redovisat bra resultat, men jag misstänker att det kommer att bli problem för några klubbar, säger han.

Elitserieklubbarnas ekonomiska förening, ESS, har själva drivit frågan om elitlicens. Föreningens ordförande Torsten Sahlin, är nöjd efter beslutet.

– Vi tycker Svemo agerat i linje med våra krav. Vi skrev ett brev till Svemo i juli för att lyfta fram den ekonomiska situationen, säger han.

Sahlin tror att alla elitserieklubbar kommer att klara de krav som ställs.

– Vissa kommer säkert att behöva låna en del pengar eller få förskott på sponsormedel men jag tror det kommer att lösa sig för alla.

TT