”Aldrig trott att SOK skulle gå så långt”

SOK vill ta över tävlingsdräkterna – motstånd från förbunden

Foto: Bildbyrån, Pontus Orre och Jimmy Wixtröm
Svenska förbunden i handboll, fotboll och friidrott är kritiska mot SOK.
SPORTBLADET

John Guidetti i en Hennes och Mauritz-fotbollströja och Abeba Aregawi som springer runt i OS med ett H&M-linne.

I sommarens OS kommer modejätten att designa även tävlingsdräkterna för flera av de stora idrotterna.

Sveriges olympiska kommitté använder sin rätt till de aktiva i större utsträckning än tidigare, vilket får flera stora specialförbund att agera.

– Vi hade väl inte trott att SOK skulle gå så här långt, säger Handbollsförbundets direktör Christer Thelin.

Sveriges olympiska kommitté äger rättigheten att förse de aktiva med kläder under OS. OS-kläderna brukar vara uppmärksammade och betygsättas i medierna.

Men när det kommit till själva tävlandet har stjärnorna många gånger för att säga nästan alltid haft sina vanliga, eller för den delen speciellt framtagna, landslagsdräkter.

I OS i Sotji till exempel skördade längdandslaget medaljer i specialtillverkade dräkter från sin egen klädleverantör.

Det är en rätt som SOK tilldelat specialförbunden genom åren, men som man nu begränsar i allt större utsträckning.

Detta gäller i en överenskommelse sedan hösten 2012.

Sveriges olympiska kommitté (SOK) har beslutat att tolv av de 28 landslagen i OS ska använda SOK:s officiella klädpartner även i själva tävlingsmomentet i OS i Rio de Janeiro 2016.

”Kläderna är viktiga”

Det har fått fem av de stora förbunden – fotboll, friidrott, handboll, skidor och skidskytte – att gå ihop i en gemensam skrivelse. De har skickat en motion till SOK:s årsmöte, de vill se ett beslut på att rätten till tävlingsdräkterna från och med nästa OS (2018) ska bygga på frivillighet från specialförbunden.

– Vi känner mer att vi vill ha beslutet i egna händer. Från vår sida vet vi att kläderna är viktiga. Vi har leverantörer som gjort stora insatser för att våra aktiva ska kunna prestera, säger Niklas Carlsson, förbundsdirektör Svenska skidförbundet.

– Våra ordinarie tävlingsdräkter är viktiga symboler för förbunden. Funktionalitet och passform är viktigt och därför tycker vi att vi vill lyfta in frågan i sann demokratisk anda. Vi har en tydlig uppfattning. Och det är anmärkningsvärt att dialogen inte sker på ett bättre än så, säger svenska fotbollsförbundet generalsekreterare Håkan Sjöstrand som påpekar:

– Det är en rättighet SOK har, men inte en skyldighet.

”Vi är jätteförvånade”

De undertecknade pekar just på att dialogen varit bristfällig. Man har upplevt det som att SOK fattar beslutet utan att stämma av med förbunden.

– Vi är jätteförvånade över att de fattar beslut utan att vi varit med, säger fotbollsförbundets Håkan Sjöstrand.

Handbollförbundets direktör Christer Thelin menar att det framför allt ger effekt på det ekonomiska planet.

– Absolut. Det här är en del av vår långsiktiga utveckling. Det är en perfekt möjlighet för vår leverantör att synas ihop med landslaget under 14 dagar och det här påverkar ju vår förhandlingsmöjlighet om det kommer in en annan för OS, säger Thelin.

Vad är det för belopp vi talar om?

– Det går inte att säga. Men det påverkar på ett betydande sätt, så mycket kan jag säga.

Även Svenska fotbollförbundet pekar på den aspekten.

– Det ser vi också som en nackdel. Det är självklart att vi ska spela i våra ordinarie dräkter, säger Håkan Sjöström.

Niklas Carlsson, skidförbundet:

– Vi har känt att det viktigaste är att vi har funktionella. När vi fick frågan med de andra förbunden ansåg vi att det här värt att agera för.

FAKTA

Motion till SOK:s årsmöte 2016 - tävlingsdräkter under OS

Enligt den Olympiska Chartern har SOK ensamrätt att besluta om vilka klädespersedlar den svenska delegationen ska bära under och i anslutning till OS (Bye-law to Rules 27 and 28, punkten 2.3).

Bestämmelsen ovan innefattar en rättighet för SOK - inte en skyldighet. Hithörande frågor är inte reglerade i SOK:s stadgar men

har under lång tid, och inför respektive OS, reglerats i "OSF-avtalet", dvs. som en civilrättslig överenskommelse: "SOK äger alltid alla

kommersiella rättigheter till OS-truppen inklusive rätten till alla OS-kläder inklusive tävlingsdräkter".

Frågan om omfattningen av SOK:s förfoganderätt till angivna rättigheter kan ytterst bli föremål för beslut av SOK:s medlemmar på

SOK:s årsmöte. Chartern medger att tillverkarens av tävlingsdräkten logga eller namn finns på dräkten. Däremot är det inte tillåtet att applicera OSF:s logga på dräkten (Bye-law to Rule 50).

Flera OSF har under årens lopp i olika sammanhang framfört missnöje med att under OS inte kunna nyttja sina ordinarie tävlingsdräkter. Det bör noteras att motionen endast tar fasta på tävlingsdräkterna (inte övriga persedlar som SOK tillhandahåller).

OSF:s tävlingsdräkter är viktiga symboler för och bärare av de värden respektive OSF står får. För utövaren i flertalet idrotter är tävlingsdräktens funktionalitet och passform också en viktig faktor från prestationssynpunkt jämte den psykologiska trygghet som dräkten ger i tävlingssituationen.

SOK har meddelat att till sommar OS 2016 förbehålla sig rätten till alla tävlingsdräkter nyttjade av följande OSF: Badminton, Bordtennis, Bågskytte, Fotboll, Friidrott, Golf, Handboll, Kanot, Landhockey, Rodd, Rugby samt Tennis. Kommersialiseringen omfattar således 12 av totalt 28 OSF tillhörande sommaridrotterna.

SOK:s beslut att, utan föregående samråd och i direkt strid med flera OSF:s uttyckliga önskemål, med tvingande verkan upplåta tävlings-dräkten till en kommersiell samarbetspartner är anmärkningsvärt av flera skäl.

SOK:s selektering av OSF innebär ett avsteg från idrottens fundament om likabehandling. Och förutom att SOK:s krav medför ett betydande ekonomiskt avbräck för utvalda OSF (i förhållandet till OSF:s egna utrustningssponsorer), utnyttjar SOK det kommersiella värdet hos dessa utan motsvarande kompensation. Det är av vitalt intresse att samarbeten med utrustningssponsorer bygger på långsiktighet, som säkerställer en stabil ekonomi för våra landslag. Och dessa satsningar sträcker sig över såväl OS som EM och VM.

Avslutningsvis kan undertecknade OSF svårligen se den marknadsmässiga och goodwillskapande effekten för en samarbetspartner att

genomföra ett samarbete som saknar stöd hos vederbörande OSF och utövare; sistnämnda som inte sällan har egna utrustnings-

sponsorer.

Med denna motion yrkar undertecknade OSF att SOK:s årsmöte beslutar att SOK:s nyttjande av sin förfoganderätt till OSF:s

tävlingsdräkter fr.o.m. OS 2018 ska bygga på frivillighet - samtycke från respektive OSF.

Med vänliga hälsningar

SVENSK FOTBOLLFÖRBUNDET

Håkan Sjöstrand, generalsekreterare

SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

Stefan Olsson, generalsekreterare

SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET

Christer Thelin, förbundsdirektör

SVENSKA SKIDSKYTTEFÖRBUNDET

Ingemar Arwidson, generalsekreterare

SVENSKA SKIDFÖRBUNDET

Niklas Carlsson, förbundsdirektör