Händerna du ska spela – och kasta

SPORTBLADET

Så du siktar på att bli kund på Svenska Spels pokersajt, och ta hem de stora potterna? Då är detta med starthänder det första du måste lära dig i Texas hold'em.

Det finns totalt 169 olika starthänder i hold'em, om du ser på (a) kombinationen av valörer, och (b) om dina två kort är i samma färg eller inte. Av dessa är det dock högst 30-40 stycken du kan tänka dig att kliva in i potten med - beroende på omständigheterna.

Beslutet att gå med eller inte gå med i första satsningsrundan, och HUR du går med - en kraftig höjning, eller en stillsam syn - är ditt allra viktigaste beslut i varje giv i hold'em: allt vad du sedan gör, eller tvingas till, kommer att utgå från detta grundbeslut.

De starthänder du helst vill se när du lyfter upp dina kort kan grovt indelas i fem olika kategorier:

Höga par

Med höga par menas A-A, K-K, Q-Q, J-J och 10-10. Ditt standardrecept när du går med i potten med en sådan hand ska vara detta: HÖJ, gärna 2-4 gånger stora mörken om du är först med att höja. Och har någon annan redan höjt, så kontrahöj. Undantaget är när du sitter i sen position, "bara" har J-J eller 10-10, och det redan har höjts och kontrahöjts före dig: då finns risken att du är uppe mot ett högre par. Syna då istället om det inte kostar för mycket, och hoppas på att träffa floppen så att du förbättrar din hand.

Ett starkt par har den extra fördelen att du oftast kan spela vidare även utan träff på floppen, om denna bara innehåller låga kort och inga drag. Har du Q-Q och floppen blev 10-6-2? Beta då.

Medelhöga och låga par

Dessa händer utgörs av paren 9-9 och ned till 2-2. Från mitten, och ibland även från tidig position, kan du höja med 9-9, 8-8, 7-7 eller till och med 6-6, om det inte har höjts före dig. Sitter du på knappen eller strax före och alla lagt sig fram till dig, bör du höja även med de lägsta paren. Har det istället redan blivit en höjning, bör du överväga att syna och hoppas på att floppa en triss eller bättre ändå. Blir du inte hjälpt av floppen när du har ett lågt eller mediokert par, får du ofta vara beredd på att lägga din hand.

Ess med sidokort

Med ett ess på handen är du många gånger i ett bra läge, och ska från mitten eller sen position försöka ta kommandot i potten med en höjning i första rundan. Från tidig position däremot, och med bara ett medelhögt eller lågt sidokort, ska du fundera på läggning: A-8 till exempel är en svagare hand än vad du tror.

Med ett starkt sidokort, A-K eller A-Q, har du istället en bra starthand som du som grundregel ska höja eller kontrahöja med före floppen, även från tidig position.

Stirra dig bara inte blind på om du träffar med ditt ess på floppen, de gånger du har ett mediokert sidokort. Du löper risken att vara uppe mot någon annan som också har ess men med ett högre sidokort, eller till och med har ett tvåpar.

Två höga kort

Med två höga kort menas K-Q, K-J eller Q-J. De är dock klassiska trubbelhänder: ytterst sårbara mot ett ess eller ett par hos någon annan, och de kräver antingen träff eller goda bluffnerver för att spelas vidare efter floppen. Före floppen kräver de stor lyhördhet: har någon lagt in en rejäl höjning från tidig position ska du överväga att lägga en sådan hand, medan du däremot från sen position, om alla lagt sig fram till dig, bör höja för att försöka få även mörkarna att lägga sig. Med sådana här kort vill du hellre vinna en liten pott än riskera att förlora en stor.

Men om dina två kort är i samma färg, invänder du? Det är en viss hjälp, men inte mer. Det är många som prickat en flush med K-Q i spader bara för att förlora en jättepott mot A-9 i spader hos en annan spelare. Trubbelhänder, som sagt, om än med god potential.

Kopplade kort i färg

Sådana händer utgörs av J-10, 10-9, 9-8, 8-7, 7-6 och kanske även 6-5 i samma färg. Vad du främst är ute efter med en sådan hand är att floppa en "oväntad" straight, gärna till och med en straight flush, eller tvåpar eller kåk. Utan träff får du oftast lägga dig. Den idealiska situationen för sådana kort är när du sitter i sen position, har flera motspelare, och kan komma undan med en billig syn före floppen. Mot en höjning däremot sjunker en sådan här hand i värde, och har det till och med kontrahöjts är den oftast toalettpapper. Och du ska tänka dig noga för innan du spelar en sådan här hand från något annan än sen position!

Den enda starthand du ALLTID kan kliva in i potten med före floppen, under vilka omständigheter som helst även om det krävs hela din markerstapel, är A-A. Alla andra händer kan du faktiskt bli tvungen att lägga, om det har varit massiva höjningar och kontrahöjningar bordet runt innan det blev din tur att tala. Och inte ens A-A är en osårbar hand: före floppen är den inte mer favorit än cirka 4 mot 1 mot sådana händer som ett lägre par eller till exempel J-10 i samma färg.

Och om du istället tittar på en starthand som Q-5, 9-3, 8-4 eller J-2? Släng den, nittiofem gånger av hundra om du inte är skicklig på att spela ut motståndarna efter floppen. Heter du inte Hachem, Ivey, Sonnert, Lennaárd, Duke, Brunson eller något liknande i efternamn, ska de vissna löven i soptunnan

Dan Glimne

ARTIKELN HANDLAR OM