Spelutredningens förslag döms ut av flera instanser

SPORTBLADET

Flera tunga remissinstanser dömer ut den statliga spelutredningens förslag om ett statligt filter mot utländska spelsajter. Förslaget innebär att staten ska tvinga internetleverantörer att blockera till exempel kasinosajter som är baserade i utlandet.

Internetoperatören Bahnhof kallar förslaget censur och ställer frågan om staten verkligen ska bestämma vilka webbsidor som är lämpliga för folk att titta på, skriver Svenska Dagbladet.

I dag blockerar flera internetoperatörer på frivillig basis sajter som visar barnpornografi, men någon statlig blockering finns inte och Bahnhof ser frågan som principiellt viktig.

"Mycket långtgående"

Även Post- och telestyrelsen, Hovrätten över Skåne och Blekinge och Statskontoret ställer sig frågande till utredningens förslag och befarar inskränkningar i enskildas yttrandefrihet.

Post- och Telestyrelsen ser förslaget som "mycket långtgående" med tanke på att spel på utländska speltjänster inte är olagligt.

Hovrätten över Skåne och Blekinge kallar förslaget för oproportionerligt och pekar på att en blockering av spelsajter öppnar för att även andra sajter kan blockeras av staten i framtiden.

"Internetförbud"

Statskontoret skriver att förslaget i praktiken innebär ”ett förbud för svenska medborgare ett förbud för svenska medborgare att utnyttja delar av internet”och efterlyser en större diskussion om förslagets konsekvenser.

På onsdag nästa vecka – den 8 april – går remisstiden för den statliga spelutredningen ut.

Minimedia/Pokermagazine

ARTIKELN HANDLAR OM