Första lektionen: Hur en pokergiv går till

SPORTBLADET

Välkomna till pokerskolan! Det vi kommer att koncentrera oss på är Texas hold"em, den pokervariant som dominerar i de stora och tunga turneringarna som VM och World Poker Tour. Och vi börjar direkt med hur en giv går till!

Varje deltagare får först två egna kort (hålkorten) mörkt i given, ett och ett. Därefter vidtar den första satsningsrundan, då du måste bestämma dig för om dina kort är goda nog att satsa pengar på.

När första satsningsrundan är klar bränner given det översta kortet i leken (lägger undan det utan att någon får se det) och lägger därefter upp de nästa tre korten i leken öppet mitt på bordet, från vänster till höger. Dessa tre kort kallas för floppen (the flop). Nu vidtar andra satsningsrundan.

När andra satsningsrundan är klar bränner given på nytt det översta kortet i leken och lägger det fjärde kortet (kallat the turn på engelska) fullt öppet mitt på bordet, vid sidan om floppen. Nu vidtar tredje satsningsrundan.

När tredje rundan är klar bränner given på nytt det översta kortet i leken, och lägger så det femte kortet (kallat the river) fullt öppet mitt på bordet. Nu vidtar den fjärde och sista satsningsrundan.

Om du hänger med hela vägen till slutet kommer du alltså att ha två egna kort på handen (från given), samt fem kort framför dig mitt på bordet. Dessa kort på bordet är gemensamma för alla spelarna! På engelska kallas korten på bordet för the board.

Det gäller nu för dig att ha den högsta femkortskombinationen, av de sju kort som är tillgängliga för dig. Du kan antingen (1) använda bägge dina hålkort och tre valfria kort på bordet, eller (2) ett av dina hålkort och fyra valfria kort på bordet, eller (3) så kan du strunta i dina hålkort och låta de fem korten på bordet utgöra din hand - i sällsynta fall kan där ju hamna till exempel en komplett kåk eller flush. Detta tredje alternativ kallas för att spela bordet (playing the board).

Spelaren med den högsta femkortskombinationen i visningen vinner förstås potten. Se nedanstående spelexempel!

Observera att det inte måste bli fyra satsningsrundor - spelet kan ju avbrytas tidigare (till och med i första satsningsrundan, före floppen!) om du satsar så mycket att de övriga spelarna väljer att lägga sig. I så fall behöver du inte visa upp dina kort, utan det är bara att kamma hem potten!

I nästa lektion: hur satsandet går till.