Lektion 25: Pottodds del I

Vad menas med pottodds?

Nedanstående situation inträffade för mig i en turnering på nätet häromdagen. Med A-K i färg är jag den ende som höjer före floppen och får bara syn av en annan spelare, Stol 2. Efter floppen med J-3-9 checkar Stol 2, jag betar i ett försök att köpa potten, och får efter en lång paus syn ännu en gång. Fjärde kortet är A. Nu betar Stol 2, jag höjer, och han svarar med att gå all-in, en kontrahöjning ungefär fem gånger så stor som min höjning. Du har bara aningen fler marker än vad han nu stoppade in. Vad gör du? Tänk efter och analysera situationen! ”Rätt svar” finner du längre ned.
SPORTBLADET

Kommen så här långt i pokerskolan har det blivit dags att gå in på ett område som för många nybörjarspelare framstår som förvirrande, nämligen detta med pottodds.

Eftersom det är ett stort och viktigt område, men samtidigt inte låter sig snabbförklaras, kommer jag att ägna flera lektioner i rad framöver åt just pottoddsbegreppet och hur det ska påverka dina bedömningar vid pokerbordet. Missa alltså inte Sportbladet de närmaste fredagarna!

För att greppa pottodds måste man till att börja med ha klart för sig vad poker är i praktiken, nämligen en komplex serie vadslagningar. VARJE GÅNG du funderar över om du ska syna eller till och med höja, måste du ställa dig följande fråga: Uppvägs den ekonomiska risk jag tar av den vinst jag kan göra?

Eller uttryckt som ett praktiskt exempel: om det redan har satsats sammanlagt 100 kronor i potten och det kostar dig 25 att syna, är det motiverat att du riskerar 25 för chansen att vinna 100?

Ovanstående situation kan också uttryckas som så att pottoddsen är 4 mot 1 (alltså detsamma som 100 mot 25). Går du med nu, kan du vinna 4 gånger din insats.

Hade det i stället legat 160 i potten och det kostat dig 55 att gå med, hade potten gett dig odds på 160 mot 55 vilket är detsamma som 2,9 mot 1.

Du kan också ”sätta pottoddsen” för nästa spelare som ska tala efter dig. Om du i det första exemplet gått med på 25, hade det nu legat 125 i potten. Nästa spelare som funderar på att syna på 25 kan därmed vinna 125: din föregående syn, som fyllde på potten, ger henne nu pottodds på 5 mot 1. Men om du i?stället för att syna på 25 hade höjt till 75? Ja, då hade det legat 100 + 75 = 175 i potten, men nästa spelare efter dig måste nu lägga fram 75 för att syna: alltså pottodds på 175 mot 75, vilket är detsamma som 2,3 mot 1.

Nyss hade hon chansen att för en måttlig insats kunna femdubbla sina pengar. Din höjning åstadkom dock två effekter: (a) hon måste riskera en större andel av sitt spelkapital för att gå med, och (b) hennes potentiella utbyte av situationen har försämrats, så att hon i stället för en potentiell vinst på 5 gånger pengarna just nu bara kan uppnå 2,3 gånger pengarna. Bägge gör det förstås mindre attraktivt för henne att syna din höjning.

Det var grunden. Mera om pottodds i nästa lektion!

Dan Glimne är författare till Pokerhandboken och kommentator i Pokermiljonen på TV 4