32:a lektionen: Pottodds del VIII

Har du verkligen bäst hand?

SPORTBLADET
Här är en situation som inträffade för mig i en turnering på numera nedlagda Kortoxen i Stockholm för flera år sedan. Välkommen att ta min plats! Du höjde före floppen med ditt par i kungar, och fick syn av stol 5. På floppen slowspelar du din kåk genom att checka, och den andre checkar också. Nu kommer fjärde kortet, klöversjuan. Du öppningsbetar, den andre höjer rejält, du kontrahöjer tillbaka lika rejält, och den andre skjuter in hela markerstapeln utan att blinka, ännu en saftig kontrahöjning. Vill du syna krävs det resten av din markerstapel. Vad gör du nu? Tänk efter och analysera situationen! ”Rätt svar” finner du längre ned.

Hittills i ”kursen” om pottodds här i Pokerskolan har jag förutsatt att går ditt drag in, så vinner du potten. Den erfarne pokerspelaren vet dock genom smärtsam erfarenhet att så inte alltid är fallet i praktiken.

Samma kort som hjälper dig, kan också hjälpa din motståndare så att hon faktiskt får en högre hand. Många, många amatörspelare har gjort misstaget att jubla invärtes när väl draget gick in, bara för att efteråt, när väl krutröken efter sista satsningsrundan skingrats, konstatera att de fick sin hand slagen av en ännu högre hand hos någon annan – och inte ens hade observerat att möjligheten fanns.

En specifik och inte alltför ovanlig situation i hold’em är när du har drag till en straight. Har du klK-spQ på handen, bordet är hjJ-ru10-hj3-kl6 och sista kortet blir hjA, så stirra dig inte blind på det faktum att du just prickade in en ”Broadway” (den högsta möjliga stegen). Det finns tre hjärterkort på bordet, och därmed kan någon annan sitta med en flush.

Redan förekomsten av ett möjligt flush-drag reducerar värdet på ditt straightdrag, eftersom en fjärdedel av de kort som ger dig straighten då samtidigt kan fylla flushen hos någon annan. Misstänker du att du är uppe mot ett flushdrag när du själv har ett straightdrag, försämras därför dina kortodds så mycket att det många gånger kan bli korrekt att lägga dig i stället för att syna.

I ovanstående situation, inför femte kortet, är dina kortodds till ett ”rent” straightdrag som inte samtidigt fyller flushen hos någon annan så dåliga som nästan 7 mot 1 (av 46 kort hjälper dig bara 6 till en ”ren” straight).

Skulle varken flushen eller straighten trilla in, måste du förstås utvärdera situationen och försöka bedöma om du helt fräckt kan beta hem potten, alternativt klara en visning på enbart höga kort om det misstänkta flushdraget istället synar dig. Hon kan ju ha ett par utöver enbart ett drag, om hon till exempel har hjA-hj6 på handen!

Du måste i hold’em ständigt vara observant på att OM det existerar två kort som passar bättre till bordet än vad dina kort gör, så KAN de just då sitta hos en motspelare. Det är inte detsamma som att du alltid ska fega till och slänga dig om han eller hon höjer – men ställ dig alltid frågan om du verkligen har den bästa handen, när ditt drag väl går in.

Dan Glimne är författare till ”Pokerhandboken” och kommentator i ”Pokermiljonen” på TV 4