Pottodds del IX: När ska du ignorera principerna?

Du höjde före floppen, och fick bara Stol 1 med dig. Efter floppen öppningsbetade Stol 1, du höjde, och fick snabbt syn. Nu kommer fjärde kortet på bordet, och Stol 1 betar blixtsnabbt 400. I potten ligger det sedan tidigare 950. Vad gör du nu? Tänk efter och analysera situationen! ”Rätt svar” finner du längre ned.
SPORTBLADET

Bland de mer intressanta pokerfrågor som nyligen flutit in från Sportbladets läsare finns en som faktiskt är värd en hel lektion.

Det är signaturen Niklas, som skriver: ”Finns det situationer där det är fel att syna trots att pottoddsen är korrekta? Och finns det situationer där det är rätt att syna fast pottoddsen är inkorrekta?”

När det gäller den första delfrågan handlar det om att korrekt bedöma matematiken i situationen just då. Och när det gäller den andra delfrågan, handlar det i stället om att korrekt utvärdera agerandet hos den eller de motspelare du är uppe mot.

Svaret på den första delfrågan är nästan alltid NEJ. Är pottoddsen goda nog för att motivera det, OCH du har bedömt situationen korrekt, är det inte fel att syna. Detta förutsätter att du verkligen tagit med att motståndaren kan ha bästa tänkbara hand just då, men att du, om ditt drag går in, kan antas få en ännu högre hand som med tillräcklig sannolikhet vinner i visningen. Med pottoddsen på din sida gör du som regel rätt i att syna.

Det finns dock undantag, till exempel om du riskerar att slås ut ur en turnering nära prisplats – då kan det vara onödigt att ta en dyrbar syn.

Rätt att gå emot oddsen ibland

Svaret på den andra delfrågan är däremot JA. Det finns situationer där det är rätt att syna, fast dina pottodds just då på ytan inte motiverar det. Detta förutsätter att du korrekt läser motståndaren för en svagare hand än vad agerandet just då försöker indikera: alltså att han eller hon antingen bluffar, eller av oförstånd överbetar sin hand (det vill säga satsar mera än vad handens värde egentligen motiverar).

Har du alltså korrekt läst den andre för en bluff i stället för till exempel den befarade trissen eller straighten, är det rätt att syna även om du just då bara har topparet eller ett mediokert tvåpar men samtidigt bedömer att du sannolikt har honom slagen i en visning.

Som jag skriver i Pokerhandboken finns det inte en enda taktisk regel som du inte förr eller senare ska ignorera, för att situationen så dikterar. Och det gäller inte minst de regler som handlar om pottoddsen.

Poker är ett spel som vilar tungt på matematisk grund, men det finns gott om tillfällen då ditt agerande i stället ska styras av hur du bedömer, eller vill manipulera, dina motspelare.

Dan Glimne ([email protected])