44:e lektionen

Ha koll på när du ska syna efter fjärde kortet

Här är ännu en förhandstitt på en giv från nya säsongen av Pokermiljonen! Mörkarna är 200-400, och före floppen höjde Stol 5 till 1 100, du synade eftersom du sitter på knappen och har utmärkt position, och övriga kastade sina kort. Efter floppen betade Stol 5 omgående 1 500, och du synade med mellanparet. Nu kommer fjärde kortet på bordet, och Stol 5 checkar. Det ligger 5 800 i potten. Ni har bägge gott om marker framför er. Vad gör du? Tänk efter och analysera situationen! ”Rätt svar” finner du längst ned på sidan.
SPORTBLADET

Jag har i tidigare lektioner predikat vikten av att beta respektive höja efter fjärde kortet, de gånger du anser dig ha den bästa handen just då.

Det finns dock situationer när du i?stället bör syna, efter att ”turnen” har landat.

Den vanligaste situationen för en syn är när du har ett drag till en straight eller en flush, och det har betats före dig; kanske till och med synats av någon annan. Har du ett drag till en hand som sannolikt vinner potten om det trillar in, är det oftast läge för att syna.

Ett exempel är när du har K-J på handen, och bordet är Q-3-10-5 i olika färger: blir femte kortet nu A eller 9, har du din stege.

Huvudfaktorn här är huruvida du får korrekta pottodds för att syna med ditt drag – och du har väl i minnet alla de tidigare lektioner när jag gick igenom ämnet?

Som jag påpekade då måste du dock inte nödvändigtvis ha de korrekta pottoddsen just i beslutsögonblicket.

Om någon före dig har öppningsbetat, men flera svaga spelare ska tala efter dig och du erfarenhetsmässigt vet att de oftast synar oavsett vad, kan du själv syna och få de rätta pottoddsen i efterhand i satsningsrundan.

Lägg marginella händer

Vet du däremot om att en som ska tala efter dig är aggressiv och brukar höja, är det sällan värt en syn ”i förväg”.

Då ska du i?stället lägga marginella händer, och spara dina pengar.

En syn med en draghand fungerar dessutom bättre i fixed-limit än i no-limit.

De andra spelarna har då sällan möjligheten att beta så hårt att dina pottodds för draget försvinner. Det kan till och med bli så att du sitter på ”the cut-off” (positionen närmast före knappen) och synar med ditt drag för att du talar från sen position och har rätt pottodds.

Nu höjer spelaren med knappen, två andra före dig går med igen, och du synar ännu en gång för att du på nytt har rätt pottodds!

Vissa gånger kan det dock vara korrekt att höja i?stället för att syna när det blir din tur att tala, även med bara en draghand. Vad du då är ute efter är förstås att vinna potten direkt.

Det är dock en riskfylld manöver, eftersom någon annan före dig redan har markerat intresse för potten genom att beta.

Du ska därför bara försöka dig på den mot en eller högst två motspelare, och som har disciplinen att lägga halvbra händer.

Mer om att syna i kommande lektion!

Dan Glimne är författare till

Pokerhandboken och kommentator

i Pokermiljonen på TV 4

ARTIKELN HANDLAR OM