45:e lektionen

Falska argument mot spel – i hundratals år

Den kommande säsongen av Pokermiljonen har gett ett rikt åskådningsmaterial, och här är ännu ett skolexempel. Mörkarna är 100-200; före floppen synade Stol 4, du höjde till 400, alla andra slängde sina kort, och Stol 4 synade ännu en gång. Nu kommer floppen på bordet, och Stol 4 checkar. Det är din tur att tala. Vad gör du? Tänk efter och analysera situationen! ”Rätt svar” finner du längst ned på sidan.
SPORTBLADET

Så har då Svenska Spels pokersajt dragit igång.

Men det är inte den utan i?stället debatten kring etablerandet av ”folkhemspoker” som kräver en analys denna gång.

Huruvida spel alls ska vara tillåtet, och i så fall under vilka former, har det käbblats om länge.

Redan i Magnus Erikssons landslag från 1350 fanns en ”dobblarebalk”, enligt vilken minderåriga förbjöds att delta och spelandet skulle upphöra efter kyrkans vårdringning om aftonen (klockan 21).

Sex klassiska argument

Spelmotståndare brukar anföra en mix av de sex klassiska argumenten mot hasardspel: det moralistiska (”spel är omoraliskt och bör därför förbjudas”); det paternalistiska (”det är statens uppgift att förbjuda sådant som är dåligt för folket”); ”mänskliga kostnader”-argumentet (”problemspelandet gör mera skada än vad spelglädjen gör nytta”); ”sociala kostnader”-argumentet (”totalt hamnar samhället på ett ekonomiskt minus”); det demokratiska argumentet (”staten bör förbjuda spel eftersom det är folkets vilja”); och ”praktiska svårigheter”-argumentet (”brottsligheten i det legaliserade spelandets fotspår åstadkommer stor skada”).

Håller de argumenten för en granskning?

En som tacklat den frågan är professor Peter Collins på Centre for the Study of Gambling and Commercial Gaming vid Salforduniversitetet i Storbritannien, i sin bok ”Gambling and the Public Interest”.

Utifrån faktaunderlag och med rakbladsvass logik påvisar han att de flesta av dessa argument helt enkelt inte stämmer med verkligheten, men framförallt att INGET av dem är tillämpbart i en västerländsk demokrati där staten har skyldigheten att respektera vuxna medborgares mänskliga rättigheter.

Höga krav i spelvärlden

Spelfrågans explosiva innehåll leder dock till att det regelmässigt ställs höga krav på personerna inom denna hantering. Men, spelbolagen styrs ovanifrån av politiker som är tillsatta på betydligt lösare grunder.

Utan namns nämnande kan jag peka på en partilederska som för flera år sedan fälldes i domstol för upprepat grovt skattebrott, men siktar på att sitta kvar i riksdagen även efter valet.

Gör hon mot förmodan det, får hon vara med och fatta beslut i nationella spelfrågor – trots att hon med de anteckningarna i straffregistret inte ens skulle komma ifråga för ett dealerjobb på Casino Cosmopol.

Reflexionerna infinner sig osökt.

Dan Glimne är författare till

Pokerhandboken och kommentator

i Pokermiljonen på TV 4