När din motspelare är bunden till potten

SPORTBLADET

Denna gång ska jag ta upp situationer när du måste inse att din motspelare är vad man på anglicistisk pokersvenska benämner ”pottcommittad” – det vill säga då han eller hon är ”bunden” till potten och inte kan fås att lägga sig.

Det handlar alltså om situationer när en höjning från dig så gott som garanterat kommer att bli synad.

Enkelt uttryckt: är du uppe mot någon som dels är shortstackad, dels redan har stoppat in en avsevärd del av sina kvarvarande marker, kommer den spelaren inte att lägga sig även om du trycker in keramiken. Din ”skrämselfaktor” är helt enkelt borta.

Låt mig ta ett exempel. Mörkarna är 300-600, en annan motspelare (A) har redan synat, och din shortstackade motspelare (B) har 6 600 kvar och höjer före floppen till 1 500. Det ligger alltså summa 3 000 i potten. Du väljer nu att höja till 6 600, eftersom du resonerar som så att mörkarna och A kommer att lägga sig inför din rejäla kontrahöjning, medan B inte vågar gå all-in för att syna dig.

Fel resonerat! Är B en rimligt bra spelare kommer han/hon att syna dig i det här läget.

Varför? Därför att B nu är bunden till potten, vilket blev effekten av hans höjning. För det första har hans höjning redan demonstrerat att han har en bra hand; och för det andra ger din höjning honom pottodds på 3 000+6 600 delat med 5 100 (hans kvarvarande marker för en syn), vilket motsvarar 1,9 mot 1.

I princip de enda två situationer där en syn inte skulle vara motiverad nu före floppen (förutsatt att han haft röntgensyn som Stålmannen och kunnat tjuvkika i dina kort) vore om du har ett högre pocketpar än hans (cirka 81% mot 19%, något beroende på hur färgerna sitter), eller om du har honom dominerad med A-K i färg mot hans A-Q i färg (cirka 71% mot 29%, motsvarande pottodds på cirka 2,45 mot 1).

Med däremot till exempel A-J hos dig mot K-Q hos honom (60% mot 40%), eller J-J mot A-K (53% mot 47%), eller till och med A-Kf mot J-10 hos honom (65% mot 35%) gör han pottoddsmässigt helt rätt om han synar dig.

Höj alltså inte urskillningslöst. Lär dig känna igen situationer när din motspelare är bunden till potten, och kommer att syna dig.

Dan Glimne är författare till Pokerhandboken och kommentator i Pokermiljonen på TV 4.

Analysen