Hur du höjer mot en eller flera som redan synat

SPORTBLADET

I förra lektionen diskuterade jag storleken på din "öppningshöjning" om du är den förste att gå med före floppen.

Men låt oss anta att du inte är först med att gå med i potten, utan två andra spelare har redan "limpat in", det vill säga synat stora mörken. (Varför säger man inte "haltat in" på pokersvenska?) Du har dock en hand så bra - låt oss säga K-K - att du vill höja där du sitter i mellanposition. Ska du fortfarande höja till "riktvärdet" 3x stora mörken?

Nej, det ska du inte. Och skälet till det är att du då ger alltför attraktiva pottodds åt de spelare som återstår att tala efter dig, och kan bli frestade att syna med marginella händer.

Antag att mörkarna är 5 respektive 10 dollar, och att två spelare före dig har synat. Det ligger alltså redan 35 dollar i potten. Om du nu utan att tänka dig för gör "standardhöjningen" från 10 till 30 dollar (alltså 3xSM), kommer det att ligga totalt 65 dollar i potten, och ge näste spelare som vill syna dig pottodds på 2,2 mot 1: odds attraktiva nog för att fresta en spelare med A-J på handen att gå med från knappen och utgöra ett reellt hot mot dig, om han träffar esset. Och går han med från knappen, kommer stora mörken att i sin tur ha pottodds på nästan 5 mot 1 för en syn eftersom han redan lagt in tio dollar i potten; pottodds goda nog att locka till syn med vilka två kort som helst, med tanke på de implicita oddsen om han sedan träffar hårt.

Jämför detta med att du i stället i ovanstående situation talar först av alla ("under the gun") och höjer till 3xSM; då har näste spelare som vill syna dig bara pottodds på 1,5 mot 1, vilket är mera avskräckande.

Har en eller flera spelare redan gått med när det blir din tur att tala, och du har en hand som ett högt par som trivs bättre mot bara en eller två motspelare, krävs det en större höjning för att driva ut konkurrenterna.

Krävs en rejäl bet

Vill du efter att två före dig synat "erbjuda" samma ofördelaktiga pottodds på 1,5 mot 1 i ovanstående situation, krävs i stället att du resolut skjuter höjer från 10 till 70 dollar, alltså 7xSM.

Var alltså beredd på att behöva visa stål, när du vill driva ut tänkbara konkurrenter efter att andra spelare redan visat intresse för potten.

Dan Glimne är författare till Pokerhandboken och kommentator i Pokermiljonen på TV4.