Domen i Östergötland en framgång för nätpokerspelarna

Dan Glimnes pokerkolumn

SPORTBLADET

Åter till ett synbarligen evigt aktuellt ämne, beskattningen av poker. För bortåt två år sedan utlovade en tjänsteman på Skatteverket en lista över vilka nätsajter som är ”godkända”, det vill säga inom EU så att alla vinster från dessa är skattefria. Jag ringde i går upp Dag Hardyson, riksprojektledare inom området internethandel, för att höra mig för om saken.

”Det uttalandet av den tjänstemannen har vi för länge sedan dementerat”, upp­lyser Hardyson vänligt mig om. Han förtydligar med att en sådan ständigt aktuell lista mäktar man inte med inom Skatteverket, på grund av bristande resurser. Det skulle helt enkelt bli ohanterligt att hålla reda på exakt var huvudkontor och servrar står, eftersom sådana ibland flyttas hit och dit.

I en del fall, som är under granskning, utgör sajterna också exempel på ”fake trader location”, där i princip all personal finns i Sverige medan bara en server står på låt oss säga Cypern. Jag frågar om Hardyson i alla fall kan nämna några exempel på ”godkända” sajter ur Skatteverkets synpunkt, och han svarar: ”Unibet och Ladbrokes”. Sedan lägger han till ”och förstås Svenska Spel”.

Räkna inte med efterfrågade listan

Av samtalet med Hardyson framgår även att man numera inom Skatteverket blivit duktiga på att titta i tillgängliga databaser på nätet, som thehendonmob.com med uppgifter om vilka som vinner pengar samt hur mycket och var. Jag frågar också om hur många pokerspelare som Skatteverket år 2007 efter dylik granskning beslöt sig för att dra inför rätta, och får svaret: ”ett femtiotal; varav cirka trettio blev upptaxerade”.

Räkna alltså inte med den efterfrågade listan, någonsin. Dock avkunnades en principiellt intressant dom i länsrätten i Östergötland nyligen, där proffsspelaren Sargon Ruya – som valt att framträda ­offentligt i sammanhanget – friades från att betala skatt på de 650?000 som han vunnit på Nordic Bet.

Länsrätten ansåg i sin dom att det inte är rimligt att en privatperson till punkt och pricka ska kunna bevisa var ett utländskt företag bedriver sin näringsverksamhet. I just fallet Nordic Bet ägdes sajten då av ett bolag på ön Isle of Man, inom Europa visserligen men där EU:s regler inte gäller fullt ut.

Skulle du tveka om din egen ”skatteplikt”, kan ju ett tips vara att i förväg lyfta på luren och kontakta Skatteverket!

Dan Glimne