Vad gör du i detta läge?

SPORTBLADET

Du sitter i ett live cashgame, no-limit och ”lagom” aggressivt, med mörkar på 1-2 dollar. Det är i första rundan, och både Stol 2 och Stol 4 synar stora mörken.

Ni har alla mycket stora staplar framför er. Nu är det din tur att tala; vad gör du? Tänk efter och analysera situationen!

”Rätt svar” finner du längre ned på sidan.

Rätt svar: K-Q kan vara en knepig hand att spela, men här är det i det närmaste en självklar syn i en ohöjd pott. Att höja ska du enstaka gånger självfallet göra i en sådan här situation, men bara när du har mycket god kontroll på motspelarna. Hade någon före dig höjt hade din hand däremot drastiskt gått ned i värde; men nu har du idealpositionen på knappen vilket avgör saken. Får någon av mörkarna för sig att slå om tvingas du utvärdera situationen på nytt, men skulle du floppa tungt här har du chansen att vinna en stor pott!