Hur du försvarar dig i mörkarna – del 3

Dan Glimnes pokerteori

SPORTBLADET

Som jag redan framhållit MÅSTE du då och då försvara dina mörkar mot en sannolik attack, och inte bara med kvalitetskort utan ibland även med händer som 8-5f och J-6 osvidat.

Vad du kan göra är att (a) syna den andres höjning, eller (b) kontrahöja. Med en syn gör du din motspelare osäker om vad du har på handen, och om vad som kommer att hända efter floppen; och med en kontrahöjning går du till motanfall.

Om du synar måste du tänka på att du sedan talar först (om nu inte lilla mörken höjde när du sitter i den stora). Din position efter floppen är alltså sämsta tänkbara – men faktum är att ibland kan det vara en fördel att agera först, och därmed ”sätta ribban”!

Minns en viktig tumregel i Texas hold’em: att man missar floppen minst 2/3 av gångerna. Har den andre höjt mot dig med låt oss säga K-Q eller A-10, och du kan tänkas ha synat med ett lågt par eller mellanpar, är det inledningsvis en slantsingling; men missar din motspelare floppen, vilket han oftast kommer att göra, leder plötsligt i så fall ditt par med ungefär 3 mot 1 efter floppen.

Här är ditt standardknep

Ett standardknep, icke att missbruka men väl att använda i rätt situationer som just misstänkta stöldförsök och när du bara är uppe mot höjaren, är att först oberört syna och sedan utan tvekan lägga in en rejäl bet efter floppen, nästan oavsett vad.

Motspelaren ska då ha klart för sig att ditt agerande kan ha skett med A-A eller K-K, med det där möjliga lägre paret, eller med 9-7f som nu träffat floppen. Är det dessutom så att mörkarna är höga i relation till bägge era markerstaplar, men ändå inte så att din motspelare är helt bunden till potten, kommer en tveklös all-in från dig efter floppen många gånger att avgöra saken. Han har lagt in bortåt 25 procent av sin markerstapel före floppen; men vågar han riskera resterande 75-80 på att syna dig sedan, utan att ha träffat något? Knappast.

Ett exempel på motanfall i stället är när en höjer före floppen, två eller tre synar... och NU kontrahöjer du REJÄLT från stora mörken. Att göra det när du bara har till exempel Q-5 kräver visserligen ballar av plutonium, men har goda utsikter att lyckas: utan extrema kort på den egna handen kommer få motspelare att våga syna dig här.

Mer om ämnet kommer!

FAKTA

Du ska få byta plats med proffset Hans Eskilsson under dag 1 i EPT på Bahamas. Mörkarna är 200-400 med en ante på 50. Före floppen höjer Stol 4 till 1 200, och du synar från stora mörken. Efter floppen checkar ni bägge två; efter turn betar du ut 2 000, och Stol 4 synar dig raskt. Nu har femte gatan kommit på bordet och ger dig flushen. Du betar nu ut 4 000, men din motståndare går blixtsnabbt all-in; vill du syna honom kommer det att kräva samtliga dina kvarvarande cirka 15 000 i marker. Vad gör du? Tänk efter och analysera situationen! ”Rätt svar” finner du längre ned på sidan.

Rätt svar: Varningsklockorna ska ringa här! Det finns lite för många tänkbara händer hos den andre som du nu är i underläge mot: A-K, A-J, A-10 och K-J i hjärter för en högre flush, till exempel; Q-Q för en kåk; och J-J för fyrtalet. Samtliga dessa skulle också mer eller mindre logiskt motivera den andres agerande, utom möjligen K-J i hjärter som näppeligen är värt en all-in efter rivern. Hasse Eskilsson resonerade som så att han inte kunde inse vilken tänkbar hand hos motspelaren han själv kunde slå i det här läget, och kastade sina kort... varpå den andre visade upp J-J. En prydlig läggning av vår gamle fotbollskändis!

Dan Glimne