Milstolpe för poker i Högsta domstolen

SPORTBLADET

Så har då en form av milstolpe i den svenska pokerhistorien nåtts: nyligen förkunnade Högsta domstolen att man ska ta upp och slutgiltigt döma i det så kallade Grebbestadsmålet, som ju även efter hovrättens dom i våras har överklagats.

Den som går in på Högsta domstolens webbsajt hittar följande lakoniska text, under rubriken 2009 års meddelade prövningstillstånd: ”B 2760-09, vecka 46. Dobbleri m.m. Partiellt prövningstillstånd. Fråga om pokerspelet Texas hold’em utgör spel vars utgång helt eller till väsentlig del beror på slumpen i den mening som avses i 16 kap. 14 § brottsbalken.”

För att friska upp ditt minne, så var EPC-turneringen i Grebbestad i mars 2007 Sveriges hittills största liveturnering genom tiderna med hela 681 startande. Den fick dock avbrytas under kvällen, när polisen i samarbete med Lotteriinspektionen slog till och satte stopp för den. Det blev sedan först en fällande dom i tingsrätten följd av överklagande till högre instans, och när nästa dom föll den 14 maj i år i Göteborgs hovrätt kom sensationen: ett frikännande när det gällde åtalet för dobbleri, eftersom man kom fram till att hold’em i turneringsform är ett spel där skickligheten överväger! Därmed hade poker i det avseendet för första gången implicit likställts med schack och bridge.

En revolution

Det var inget mindre än en revolution, efter årtionden av slentrianmässiga fällanden i tidigare pokermål. I Göteborg hade alltså hovrätten tålmodigt lyssnat på ett antal expertvittnesmål, inklusive mitt, till förmån för försvarssidan och faktiskt tagit till sig denna information. Det var inte att undra på att jag i segeryran omgående utnämnde datumet 14 maj till ”pokerns nationaldag” i Sverige.

Än är dock inte sista kapitlet skrivet i affären. En ansenlig del av svensk pokers framtid hänger på vad Högsta domstolen kommer fram till, sannolikt någon gång under 2010 – inget rättegångsdatum har ännu meddelats.

Bli en fullvärdig pokernation

Vad svensk poker nu måste göra inför förhandlingarna i HD är att uppbåda alla goda krafter, och all relevant expertkunskap, för att en gång för alla få turneringar accepterade som skicklighetsspel och därmed utom räckhåll för klåfingriga politiker.

Det vore en nåd att stilla bedja om. I förlängningen skulle vi kunna arrangera ett fullt öppet och oomstritt svenskt mästerskap på hemmaplan, utan onödig statlig inblandning, och dessutom kunna få uppleva en av deltävlingarna i European Poker Tour på svensk mark. Då, äntligen, skulle vi bli en fullvärdig pokernation.

Dan Glimne