Förbundet vägrar att återinsätta Johansson

”Bredd-
verksamheten har lidit av elitsatsningen”

SPORTBLADET

Den svenska förbundsledningen tänker inte återinsätta Göte David Johansson.

- Nej, hoppkommitténs verksamhet omfattar mer än landslaget. Den vill vi stärka, säger tävlingssektionens ordförande Tomas Torgersen.

Torgersen.

Göte David Johansson avsätts därför att breddverksamheten blivit lidande av elitsatsningen.

- Arbetet har glidit från hoppkommittén över till verksamhetsutskottet, säger Torgersen och menar att då hamnar fokus på landslaget.

- Hoppkommittén har arbetat lite och haft få möten har vi märkt.

Söderstrand hävdar att förbundet slår sönder hopplandslagets organisation.

Enligt Torgersen är det tvärtom:

- Sylve skulle få fortsätta och vi skulle inrätta ett internationellt utskott där han själv skulle få välja vilka han ville ha med.

När Söderstrand får höra detta menar han att det är felaktigt och en efterhandskonstruktion.

Är det inte konstigt att ni satsar på bredden när ett OS väntar?

- Vi tror det finns behov att satsa på båda, säger Torgersen.

Hur försvarar du dig mot kritiken om "oerhört dåligt ledarskap"?

- Jag har inget behov av att försvara mig mot hans utspel. Ryttarna vill ha en diskussion med oss den 21 juni och det ställer vi upp på.

Vad säger du om hoppledningens påstående att ni tycker de växt sig för starka och därför händer detta?

- Det stämmer inte överens med vårt förslag till Sylve om en fortsättning, säger Torgersen.

Johan Flinck