Veterinären: Det handlar om okunskap

SPORTBLADET

Hur kan 53 delegater i ett internationellt idrottsförbund rösta igenom ett förslag som så uppenbart innebär ett stort steg bakåt i kampen mot otillåtna preparat inom hästporten?

Hur den omdebatterade listan över huvud taget blev aktuell för omröstning är oklart.

Enligt Bo Helander, ordförande för Svenska ridsportförbundet, hade ingen av FEI:s delegater hört talas om listan före mötet.

Han kallar resultatet av omröstningen för en ”utomordentligt dålig idé” och får medhåll av veterinär Peter Kallings.

Kallings är svensk hästsports främste antidopingsexpert och ansvarig för dopingtesterna under Stockholm international horse show.

Stöds av ordföranden

Bakom listan står en grupp som företräds av den amerikanske veterinären Tim Oberon. Oberon har inget stöd hos de amerikanska FEI delegaterna, däremot hos FEI:s ordförande prinsessan Haya. Men Kallings menar att Oberons syfte är att bygga upp den tradition av så kallade ”behandlande veterinärer” som funnits i stor utsträckning inom amerikansk ridsport.

”Djurskydd i första hand”

– I Sverige har vi veterinärer en tradition att agera utifrån djurskyddet i första hand. Vi ser till djurets bästa i alla lägen. Så ser det inte ut i USA där många veterinärer har inställningen att i första hand behandla hästarna så att de kan tävla och tillgodose önskemål från ryttarna, säger Peter Kallings.

– Vi kan konstatera att Tim Oberons grupp har bedrivit en lyckad lobbykampanj hos FEI, säger Peter Kallings.

– Men sannolikt handlar det minst lika mycket om delegaternas okunskap i frågan.