Travbanan i Tingsryd blir 1609 m

SPEL

Vid sitt sammanträde på måndagskvällen beslutade Tingvalla Travsällskap att rekommendera Tingsryds kommun att längden på travbanan i Tingsryd ska vara 1609 m.

Travsällskapet har tidigare beslutat om en 1400 m lång travbana, ett beslut som väckte stor uppståndelse och många starka reaktioner, såväl inom travsporten som hos den lokala opinionen.

Tingvalla travsällskap beslutade då att gå ut med en enkät till landets samtliga drygt 400 travtränare med A-licens samt till B-tränarnas organisation och till STC. Lite drygt 40 % av de tillfrågade svarade på enkäten och av dessa ansåg 2/3-delar att 1609 m var det bästa alternativet. En 1400 m lång bana har i sig samma unika kvaliteter som en 1609 m bana, med färre och vidare kurvor och lägre dosering, jämfört med en traditionell 1000 m bana. Då majoriteten av de aktiva inom sporten nu har sagt sin mening om banlängden, beslutade Tingvalla Travsällskap att följa det resultat som enkäten utvisat. Man har även lyssnat noga på de synpunkter angående banlängden som mer inofficiellt har framförts från kommuninvånare och andra som engagerat sig i projektet.

-Det lokala engagemanget kring travbaneprojektet har varit överväldigande under det dryga år vi har varit igång. När nu travsporten tydligt har markerat sin åsikt känns det naturligt att återgå till den ursprungliga planen om en 1609 m bana för de stora travhästarna, i kombination med 800 m banan för ponnytravet, säger kommunstyrelsens ordförande i Tingsryd, Arne Karlsson.

Under försommaren har travprojektet gått in i en ny fas, i och med att upphandlingen av projekteringen av området har inletts. Upphandlingen beräknas vara avslutad i augusti och projekteringen ska enligt planerna inledas i början av september.

Eva Palmér