SPEL

Vann du? Här är dagens rätta siffror:

LOTTO 1:

6-13-17-19-21-24-28

Tillägg: 1-20-22-31

Utdelning: Lotto 1

7 rätt: Ingen rad

6+ tillägg: Ingen rad

6 rätt: 6.957 kr

5 rätt: 153 kr

4+ tillägg: 65 kr

LOTTO 2:

2-11-13-17-21-27-33

Tillägg: 14-15-20-28

Utdelning: Lotto 2

7 rätt : Ingen rad

6+ tillägg: 2.112 kr

6 rätt: 1.002 kr

5 rätt: 42 kr

4 rätt: 21 kr

Rätta numren för Vikinglotto:

2, 8, 18, 28, 36, 39

Tilläggsnummer: 10-42

Utdelning:

6 rätt: 4.922.189 kr

5+ tillägg: Ingen vinnare

5 rätt: 17.502 kr

4 rätt: 383 kr

3 rätt: 36 kr