Väster- öster- och södersvenskan

Här är uppgörelserna inom regionerna

SPEL

Allsvenskan?

Nja, den svenska fotbollsadeln är koncentrerad till några få herresäten söderöver, halvsvenskan är mer passande.

Det har spelbolaget Unibet tagit fasta på och erbjuder några intressanta spelobjekt inför premiären.

Vilka lag vinner västsvenskan, östsvenskan och södersvenskan? Det vill säga; vilket lag i de olika regionerna hamnar överst i allsvenskans tabell?

Slaget i väst

Slaget i öst

Slaget i syd

Mattias Karlsson, Fredrik Jonsson

ARTIKELN HANDLAR OM