Ladbrokes överklagar domen i Oslo tingsrätt

”Ett enkelt beslut”

SPEL

Spelbolaget Ladbrokes lämnade in en stämning mot norska statens monopolpolitik.

I oktober avslog Oslo tingsrätt stämningen.

Nu överklagar spelbolaget domen.

– Det är ett enkelt beslut, säger Lasse Dilschmann, VD för Ladbrokes i Norden.

Lasse Dilschmann, VD för Ladbrokes i Norden.

6 oktober i år avslog Oslo tingsrätt Ladbrokes stämning mot norska statens monopolpolitik. Bakgrunden i ärendet är norska statens avslag på Ladbrokes ansökan om speltillstånd 2004.

När ansökan avvisades stämde Ladbrokes Norge i domstol för brott mot Romfördraget, EU-direktiv och EFTA-avtalets tvingande roll att följa EG-rätten.

”Saknar bevisvärdering”

I Oslo tingsrätt fick spelbolagets stämning avslag i oktober.

Nu väljer spelbolaget att överklaga tingsrättens beslut.

– Det är ett enkelt beslut att överklaga. Domen är svag genom att den saknar en riktig bevisvärdering, åsidosätter EFTA-domstolens råd och EG-rättens direktiv och tar avstamp i en för ärendet ovidkommande dom från 2007 i den så kallade automatsaken, säger Lasse Dilschmann, Ladbrokes VD i Norden i ett pressmeddelande.

ARTIKELN HANDLAR OM