Besluten som kan rita om spelkartan

”Vill se ett förslag som leder till att det blir ordning och reda”

Foto: bilden är ett montage
ödesstund för spelbolagen På måndag presenteras spelutredningen som kan rita om spelkartan i Sverige. Kommer de utländska spelbolagen få mer eller mindre utrymme i Sverige? Hur kommer Svenska Spels ställning att bli enligt utredningen? På måndag kommer svaren.
SPEL

I dag kan första steget tas mot ett nytt spel-Sverige.

Då presenterar Jan Nyrén finansdepartementets spelutredning som pågått sedan september 2007.

– Det mest sannolika är att staten får behålla monopolet på de mest lönsamma spelen, säger Petter Nylander, VD för spelbolaget Unibet med säte på Malta.

Finansdepartementet och finansminister Anders Borg flaggade för en spelutredning under första kvartalet 2007.

I september samma år inleddes officiellt spelutredningen som i dag presenteras på Rosenbad.

Utredare är Jan Nyrén tillsammans med sekreterarna Peter Alling och Daniel Thorsell.

”Ordning och reda”

Efter beskedet kan spelarna och spelbolagen få se ett helt nytt spel-Sverige. Men vad utredningen tros komma fram till vill inte alla spelbolag sia om.

– Vi vill inte spekulera om det, säger Andreas Jansson, komminikationsdirektör på statligt ägda Svenska Spel, men hoppas på ett positivt besked från utredarna.

– Vi vill se ett förslag som leder till att det blir ordning och reda på spelmarknaden, att alla aktörer respekterar och följer reglerna.

”Inte överraska”

Utlandsbaserade Expekt inväntar också beskedet utan stora spekulationer.

– Vi lämnar det till Jan Nyrén, han har bollen och vi är beredda på hans passning hur den än ser ut. Men det skulle inte överraska om förslaget blir mer likt den hårt reglerade italienska modellen än den riktigt breda lösning vi ser i Storbritannien, säger Dan Vikman, informationschef.

På börsnoterade Unibet är man säkra på vilket besked som kommer på måndag.

– Det mest sannolika är ett förslag som går ut på att låta staten behålla monopolet på de mest lönsamma spelen och endast tillåta konkurrens inom vissa spelformer, säger Petter Nylander, VD.

Kan få konsekvenser

Förslaget kommer även se över hur utländska spelbolag ska få agera på den svenska marknaden. Beslutet kan få stora konsekvenser i både positiv och negativ bemärkelse för spelarna hos de utländska spelbolagen enligt Lasse Dilschmann, VD för Ladbrokes i Norden.

– Tillåts utländska spelbolag agera i Sverige kommer sannolikt kvaliteten på kundtjänst och spel att öka då vi enklare kan attrahera svensk arbetskraft vilket stärker kunderbjudandet. Blir det en konkurrensutsatt reglering är den mest positiva konsekvensen den massiva prisreduktion som kommer att uppstå, i form av kraftigt höjd återbetalningsgrad, säger han och fortsätter med de negativa aspekterna:

– Priserna kommer sannolikt inte att höjas från dagens nivåer, men möjligheten att spela till lägre pris via utländska bolag försvinner.

FAKTA

Detta är Spelutredningen:

Historien bakom Spelutredningen:

Finansdepartementet med finansminister Anders Borg har beställt utredningen. Den hanteras formellt av Statens Offentliga Utredningar (SoU). Utredningen leds av intendenten på Rikspolisstyrelsen och tidigare chefen för Lotteriinspektionen, Jan Nyrén. Sekreterare är Peter Alling och Daniel Thorsell. Från finansdepartementets sida är det Anders Borgs statssekreterare Per Janson som löpande övervakar utredningen.

Officiellt startades utredningen i september 2007 men den flaggades redan i första kvartalet 2007 av Anders Borg och Maria Larsson. Den pågående spelutredningen tar vid där den förra avslutade, Jan Franckes från 2006. Där Jan Nyrén också fanns vid Franckes sida.

Utredaren ska utarbeta fullständiga lagförslag till de författningsändringar som föreslås. Uppdraget ska redovisas vid Rosenbad nu på måndag, 15 december. Efter presentationen skickas förslaget ut på remiss för att i slutändan eventuellt bli en proposition som i sin tur kan resultera i en ny/förändrad lagtext. Enligt expertis lär detta knappast gå igenom innan valet 2010.

Frågorna Spelutredningen bland annat ska lösa:

Föreslå hur en förstärkning och modernisering av regelverket kan ske i relation till skyddsbehovet som svensk spelpolitik ska vila på, inklusive marknadsföringsrestriktioner och ett tydligare krav på de statligt kontrollerade bolagen.

Kartlägga i vilken utsträckning vissa spel kan anses framkalla spelberoende med utgångspunkt i den nuvarande modellen för spelregleringen och att de mest bekymmersamma spelen endast ska kunna bedrivas i strikt reglerade former, det vill säga en striktare nationalisering/monopolisering av Casino, eventuellt poker och spel-automater.

Bedöma om det av EG-rättsliga, tekniska eller andra skäl inte är möjligt att inom alla spelformer strama upp det nuvarande regelverket och i så fall föreslå ett delvis nytt system som också inbegriper andra aktörer än befintliga, med en inriktning på att de sociala skyddsaspekterna genomgående ges hög prioritet. Licensiering av sportspel i detta fall.

Utredaren skall titta på hur en försäljning av delar av Svenska Spel kan se ut

Så kan du som spelare påverkas av Spelutredningen:

Om Spelutredningen öppnar upp för utländska spelbolag i Sverige:

Spelkonsumenterna kan uppleva kraftigt sänkta priser på spel, en högre återbetalningsgrad, och ett bredare och djupare utbud enligt de utländska spelbolagen.

De utländskt ägda spelbolagen kan flytta delar av sin verksamhet till Sverige vilket kan öka kvaliteten på tjänsterna för svenska kunder.

Beroende på vilken affärsidé spelbolagen har kan de etablera sig både online/offline. Det skulle bland annat innebära nya distributionsformer, till exempel spelbutik vilket ökar tillgängligheten för spelkonsumenterna.

Om Spelutredningen stärker det nuvarande spelmonopolet i Sverige:

(Enligt de utländska spelbolagen)

Spelkonsumenterna kommer ej längre kunna spela hos utländska spelbolag utan endast hos monopolet. Det innebär att spelkonsumenterna ej kan välja lägre priser eller andra produkter än de som monopolen erbjuder.

De utländskt ägda spelbolagen kan tvingas helt förvägra svenska kunder sina speltjänster, alternativt försöka kringgå lagar och regelverk via okontrollerade tekniska lösningar för betalningshantering och ålderskontroll.